15 sản phẩm
Lựa chọn
 •  Linksys 16P SR216T 10/100Mbps

  Giá KM: 1.790.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
   Linksys 16P SR216T 10/100Mbps
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  1.790.000
 •  TPlink TF-3239D 10/100Mbp PCI Network Interface

  Giá KM: 100.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
   TPlink TF-3239D 10/100Mbp PCI Network Interface
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  100.000
 • TENDA16P TEH160SK 10/100/1000Mpbs: 16-port 10/100Mbps Fast 

  Giá KM: 600.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  TENDA16P TEH160SK 10/100/1000Mpbs: 16-port 10/100Mbps Fast 
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  600.000
 • TPlink TG-3269

  Giá KM: 160.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  TPlink TG-3269
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  160.000
 • TPlink TF-3239D

  Giá KM: 100.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  TPlink TF-3239D
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  100.000
 •  TPlink TG-3269 10/100/1000Mbp

  Giá KM: 169.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
   TPlink TG-3269 10/100/1000Mbp
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  169.000
 • TENDA L8139D

  Giá KM: 88.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  TENDA L8139D
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  88.000
 • TENDA W54P

  Giá KM: 230.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  TENDA W54P
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  230.000
 •  Card mạng Intel Pro/1000  8390MT

  Giá KM: 645.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
   Card mạng Intel Pro/1000  8390MT
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  645.000
 • D-Link DKVM-4K

  Giá KM: 860.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  D-Link DKVM-4K
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  860.000
 • Card mạng cho máy in HP5200

  Giá KM: 4.200.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  Card mạng cho máy in HP5200
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  4.200.000
 • Media Converter DLink DMC-300SC

  Giá KM: 2.090.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  Media Converter DLink DMC-300SC
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  2.090.000
 • Net Card DLink DGE528T

  Giá KM: 310.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  Net Card DLink DGE528T
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  310.000
 • TP link TG-3468 Gigabit PCI-EX-1X

  Giá KM: 210.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  TP link TG-3468 Gigabit PCI-EX-1X
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  210.000
 •  TP Link TF-3200

  Giá KM: 79.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
   TP Link TF-3200
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  79.000