9 sản phẩm
Lựa chọn
  • KINGSTON 2GB DDRAM III Bus 1333

    Giá KM: 500.000
    Khuyến mãi:
    Mô tả sản phẩm:Ram Kingston, DDRAM III, dung lượng 2Gb, bus 1333, PC3 10666
    KINGSTON 2GB DDRAM III Bus 1333
    Khuyến mãi:
    Mô tả sản phẩm:Ram Kingston, DDRAM III, dung lượng 2Gb, bus 1333, PC3 10666
    500.000
  • GSKILL 2GB NQ Series DDRAM III Bus 1333

    Giá KM: 480.000
    Khuyến mãi:
    Mô tả sản phẩm:DDram III Bus 1333. Bảo hành cháy nổ
    GSKILL 2GB NQ Series DDRAM III Bus 1333
    Khuyến mãi:
    Mô tả sản phẩm:DDram III Bus 1333. Bảo hành cháy nổ
    480.000
  • KINGMAX 2GB DDRAMIII BUS 1333

    Giá KM: 500.000
    Khuyến mãi:
    Mô tả sản phẩm:2GB KINGMAX DDRAM III Bus 1333 (PC3 10666) Hàng chính hãng, bảo hành cả cháy nổ...
    KINGMAX 2GB DDRAMIII BUS 1333
    Khuyến mãi:
    Mô tả sản phẩm:2GB KINGMAX DDRAM III Bus 1333 (PC3 10666) Hàng chính hãng, bảo hành cả cháy nổ...
    500.000
  • 4Gb GSKILL SNIPER SR

    Giá KM: 790.000
    Khuyến mãi:
    Mô tả sản phẩm:4Gb GSKILL SNIPER SR:DDRAM III Bus 1600 (PC3-12800). Độ trễ: CL 9-9-9-24-2N
    4Gb GSKILL SNIPER SR
    Khuyến mãi:
    Mô tả sản phẩm:4Gb GSKILL SNIPER SR:DDRAM III Bus 1600 (PC3-12800). Độ trễ: CL 9-9-9-24-2N
    790.000
  • KINGMAX 2GB DDRAM II Bus 800

    Giá KM: 700.000
    Khuyến mãi:
    Mô tả sản phẩm:DDRam II bus 800
    KINGMAX 2GB DDRAM II Bus 800
    Khuyến mãi:
    Mô tả sản phẩm:DDRam II bus 800
    700.000
  • CORSAIR 2*4Gb Vengeance DDR3 Bus 1600

    Giá KM: 1.450.000
    Khuyến mãi:
    Mô tả sản phẩm:DDRam III, dung lượng 8Gb (2x4GB)/1600C9 Vengeance CORSAIR(heatsil)
    CORSAIR 2*4Gb Vengeance DDR3 Bus 1600
    Khuyến mãi:
    Mô tả sản phẩm:DDRam III, dung lượng 8Gb (2x4GB)/1600C9 Vengeance CORSAIR(heatsil)
    1.450.000
  • GSKILL 4Gb NT DDRam 3 bus 1600

    Giá KM: 790.000
    Khuyến mãi:
    Mô tả sản phẩm:Loại RAM: DDR3 Dung lượng: 4GB (1 x 4GB) Tốc độ: DDR3-PC 12800 (1600MHz) Độ trễ: 11-11-11-28 2N Voltage: 1.5v
    GSKILL 4Gb NT DDRam 3 bus 1600
    Khuyến mãi:
    Mô tả sản phẩm:Loại RAM: DDR3 Dung lượng: 4GB (1 x 4GB) Tốc độ: DDR3-PC 12800 (1600MHz) Độ trễ: 11-11-11-28 2N Voltage: 1.5v
    790.000
  • 8GB GSKILL RIPJAWS XL

    Giá KM: 1.500.000
    Khuyến mãi:
    Mô tả sản phẩm:8GB GSKILL RIPJAWS XL:Loại RAM: DDR3 | Dung lượng: 8GB (1 x 8GB) | Tốc độ: PC3-12800 (1600MHz) | Độ trễ: CL10-10-10-30-2N | Voltage: 1.5v
    8GB GSKILL RIPJAWS XL
    Khuyến mãi:
    Mô tả sản phẩm:8GB GSKILL RIPJAWS XL:Loại RAM: DDR3 | Dung lượng: 8GB (1 x 8GB) | Tốc độ: PC3-12800 (1600MHz) | Độ trễ: CL10-10-10-30-2N | Voltage: 1.5v
    1.500.000
  • KINGMAX 4Gb DDR III Bus 1333

    Giá KM: 790.000
    Khuyến mãi:
    Mô tả sản phẩm:DDRAM III Bus 1333Mhz (PC3 10666). BH cháy nổ
    KINGMAX 4Gb DDR III Bus 1333
    Khuyến mãi:
    Mô tả sản phẩm:DDRAM III Bus 1333Mhz (PC3 10666). BH cháy nổ
    790.000

Lọc sản phẩm theo giá