18 sản phẩm
Lựa chọn
 •  Kìm cắt SIM

  Giá KM: 250.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
   Kìm cắt SIM
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  250.000
 • Mặt đơn AMP

  Giá KM: 11.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  Mặt đơn AMP
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  11.000
 • Mặt đôi MICRONET

  Giá KM: 129.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  Mặt đôi MICRONET
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  129.000
 • Mặt đôi KRONE

  Giá KM: 235.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  Mặt đôi KRONE
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  235.000
 • Adapter 1 CPU sang 8 Monitor

  Giá KM: 250.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  Adapter 1 CPU sang 8 Monitor
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  250.000
 •  Boot Color - đầu chụp hạt mạng RJ45 (chiếc)

  Giá KM: 1.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
   Boot Color - đầu chụp hạt mạng RJ45 (chiếc)
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  1.000
 •  Ăngten khuyếch đại Wireless

  Giá KM: 250.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
   Ăngten khuyếch đại Wireless
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  250.000
 • Cầu nối dây mạng RJ45

  Giá KM: 11.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  Cầu nối dây mạng RJ45
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  11.000
 •  Dao dập-Tool AMP

  Giá KM: 170.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
   Dao dập-Tool AMP
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  170.000
 • Dao dập-Tool Dintek

  Giá KM: 475.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  Dao dập-Tool Dintek
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  475.000
 • Splitter - Bộ lọc tín hiệu

  Giá KM: 36.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  Splitter - Bộ lọc tín hiệu
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  36.000
 • RJ 45 Plug Connector Micronet (chiếc)

  Giá KM: 4.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  RJ 45 Plug Connector Micronet (chiếc)
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  4.000
 • RJ45 Connector Plug TYCO (L1)

  Giá KM: 9.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  RJ45 Connector Plug TYCO (L1)
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  9.000
 • RJ 45 Plug Connector (chiếc)

  Giá KM: 2.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  RJ 45 Plug Connector (chiếc)
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  2.000
 •  Kìm mạng Micronet

  Giá KM: 520.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
   Kìm mạng Micronet
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  520.000
 •  Kìm mạng RJ45

  Giá KM: 95.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
   Kìm mạng RJ45
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  95.000
 • Máy test cable mạng Micronet

  Giá KM: 980.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  Máy test cable mạng Micronet
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  980.000
 • Máy test cable mạng

  Giá KM: 150.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  Máy test cable mạng
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  150.000