28 sản phẩm
Lựa chọn
 • WinSvrStd 2012 SNGL OLP NL 2Proc(P73-05762)

  Giá KM: 19.990.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:WinSvrStd 2012 SNGL OLP NL 2Proc(P73-05762)
  WinSvrStd 2012 SNGL OLP NL 2Proc(P73-05762)
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:WinSvrStd 2012 SNGL OLP NL 2Proc(P73-05762)
  19.990.000
 • Phần mềm Windows WinPro 8 SNGL OLP NL

  Giá KM: 3.990.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Phần mềm Windows,WinPro 8 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine-FQC-06488 (S.lg tối thiểu 5 bản/ 1 đơn hàng)
  Phần mềm Windows WinPro 8 SNGL OLP NL
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Phần mềm Windows,WinPro 8 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine-FQC-06488 (S.lg tối thiểu 5 bản/ 1 đơn hàng)
  3.990.000
 • Microsoft Windows Ultimate 7 64-bit

  Giá KM: 4.590.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Windows Ultimate 7 64-bit English 3pk DSP 3 OEI DVD
  Microsoft Windows Ultimate 7 64-bit
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Windows Ultimate 7 64-bit English 3pk DSP 3 OEI DVD
  4.590.000
 • Phần mềm Windows Ultimate 7 SP1 32-bit English DSP 3 OEI 611 DVD

  Giá KM: 4.290.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Win Ult 7 32-bit English 3pk DSP 3 OEI DVD (Tính năng window task bar và Jump list, Internet Explorer,Homegroup - kế nối mạng gia đình,Back-up (dự phòng lưu trữ dữ liệu), Tính năng nhắc việc, Bảng điều khiển các thiết bị kết nối, tính năng đa người dùng trên một máy tính,Có Media Player với chức năng Play To,Giao diện tăng cường với Aero Glass, Previews - Cửa số trực quan từ thanh tác vụ,Windows Media Center và Internet TV, Windows XP Mode, Kế nối Domain và điều khiển Group Policy,Giao diện đa ngôn ngữ
  Phần mềm Windows Ultimate 7 SP1 32-bit English DSP 3 OEI 611 DVD
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Win Ult 7 32-bit English 3pk DSP 3 OEI DVD (Tính năng window task bar và Jump list, Internet Explorer,Homegroup - kế nối mạng gia đình,Back-up (dự phòng lưu trữ dữ liệu), Tính năng nhắc việc, Bảng điều khiển các thiết bị kết nối, tính năng đa người dùng trên một máy tính,Có Media Player với chức năng Play To,Giao diện tăng cường với Aero Glass, Previews - Cửa số trực quan từ thanh tác vụ,Windows Media Center và Internet TV, Windows XP Mode, Kế nối Domain và điều khiển Group Policy,Giao diện đa ngôn ngữ
  4.290.000
 • Windows Svr Enterprise 2008 32bit English OEM 1-8CPU 25Clt

  Giá KM: 68.688.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Windows Svr Enterprise 2008 32bit English OEM 1-8CPU 25Clt
  Windows Svr Enterprise 2008 32bit English OEM 1-8CPU 25Clt
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Windows Svr Enterprise 2008 32bit English OEM 1-8CPU 25Clt
  68.688.000
 • Phần mềm Windows Starter 7 32-bit English 1pk DSP OEI DVD

  Giá KM: 930.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Win Starter 7 32-bit English SEA 1pk DSP OEI DVD Tính năng window task bar và Jump list, Internet Explorer,Homegroup - kế nối mạng gia đình,Back-up (dự phòng lưu trữ dữ liệu), Tính năng nhắc việc, Bảng điều khiển các thiết bị kết nối, tính năng đa người dùng trên một máy tính,Có Media Player với chức năng Play To
  Phần mềm Windows Starter 7 32-bit English 1pk DSP OEI DVD
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Win Starter 7 32-bit English SEA 1pk DSP OEI DVD Tính năng window task bar và Jump list, Internet Explorer,Homegroup - kế nối mạng gia đình,Back-up (dự phòng lưu trữ dữ liệu), Tính năng nhắc việc, Bảng điều khiển các thiết bị kết nối, tính năng đa người dùng trên một máy tính,Có Media Player với chức năng Play To
  930.000
 • Phầm mềm Windows Svr Std 2008 R2 w/SP1 x64 English 1pk DSP OEI DVD 1-4CPU 5 Clt(P73-05128)

  Giá KM: 16.688.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Windows Svr Std 2008 R2 w/SP1 x64 English 1pk DSP OEI DVD 1-4CPU 5 Clt
  Phầm mềm Windows Svr Std 2008 R2 w/SP1 x64 English 1pk DSP OEI DVD 1-4CPU 5 Clt(P73-05128)
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Windows Svr Std 2008 R2 w/SP1 x64 English 1pk DSP OEI DVD 1-4CPU 5 Clt
  16.688.000
 • Phần mềm Windows Pro 7 32-bit English 3pk/1pk DSP 3 OEI DVD

  Giá KM: 3.080.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Win Pro 7 32-bit English 3pk DSP 3 OEI DVD Tính năng window task bar và Jump list, Internet Explorer,Homegroup - kế nối mạng gia đình,Back-up (dự phòng lưu trữ dữ liệu), Tính năng nhắc việc, Bảng điều khiển các thiết bị kết nối, tính năng đa người dùng trên một máy tính,Có Media Player với chức năng Play To,Giao diện tăng cường với Aero Glass, Previews - Cửa số trực quan từ thanh tác vụ,Windows Media Center và Internet TV, Windows XP Mode, Kế nối Domain và điều khiển Group Policy,Giao diện đa ngôn ngữ
  Phần mềm Windows Pro 7 32-bit English 3pk/1pk DSP 3 OEI DVD
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Win Pro 7 32-bit English 3pk DSP 3 OEI DVD Tính năng window task bar và Jump list, Internet Explorer,Homegroup - kế nối mạng gia đình,Back-up (dự phòng lưu trữ dữ liệu), Tính năng nhắc việc, Bảng điều khiển các thiết bị kết nối, tính năng đa người dùng trên một máy tính,Có Media Player với chức năng Play To,Giao diện tăng cường với Aero Glass, Previews - Cửa số trực quan từ thanh tác vụ,Windows Media Center và Internet TV, Windows XP Mode, Kế nối Domain và điều khiển Group Policy,Giao diện đa ngôn ngữ
  3.080.000
Back 1 2