Hướng dẫn thanh toán

 

Kính gửi: Quý khách hàng

Để đảm bảo cho việc thanh toán công nợ giữa Công ty TNHH Thuơng mại & Dịch vụ Nguyễn Đức với Quý Công ty đuợc thuận lợi và tránh nhầm lẫn. Công ty TNHH TM&DV Nguyễn Đức chúng tôi xin gửi bản thông báo này kính mong Quý Công ty chuyển tiền vào các tài khoản sau:

1./ TÀI KHOẢN CÁ NHÂN:

2.1./ Tên tài khoản: Nguyễn Xuân Long

Số tài khoản: 12210000182678

Tại Ngân hàng Đầu tu và Phát triển – Chi nhánh Hà Thành – Phòng giao dịch Bách Khoa

2.2./ Tên tài khoản: Nguyễn Xuân Long

Số tài khoản: 28010409

Tại Ngân hàng ACB

2.3./ Tên tài khoản: Nguyễn Xuân Long

Số tài khoản: 1401207072771

Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam – Chi nhánh Bách Khoa.

2.4./ Tên tài khoản: Nguyễn Xuân Long

Số tài Khoản: 0451000227247

Tại Ngân Hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công.

 

2./ TÀI KHOẢN CÔNG TY:

1.1./ Tên tài khoản: Công ty TNHH Thuơng mại & Dịch vụ Nguyễn Đức

Số tài khoản: 12210000167815

Tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành – Phòng giao dịch Bách Khoa.

1.2./ Tên tài khoản: Công ty TNHH Thuơng mại & Dịch vụ Nguyễn Đức

Số tài khoản: 0451001894130

Tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Thành Công.

1.3./ Tên tài khoản: Công ty TNHH Thuơng mại & Dịch vụ Nguyễn Đức

Số tài khoản: 102010000630656

Tại Ngân hàng Công thuơng Hoàn Kiếm

1.4/ Tên tài khoản: Công ty TNHH Thuơng mại & Dịch vụ Nguyễn Đức

          Số tài khoản: 1500201064080

          Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Hà Nội – Chi Nhánh Bách Khoa.

1.5/ Tên tài khoản: Công ty TNHH Thuơng mại & Dịch vụ Nguyễn Đức

          Số tài khoản: 62693539

          Tại Ngân hàng á Châu – CN Hà Nội – PGD Hoàng Quốc Việt

 

Xin trân trọng cảm ơn và chúc cho sự hợp tác của hai Công ty chúng ta ngày càng phát triển bền vững!

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2012

               ĐẠI DIỆN CÔNG TY NGUYỄN ĐỨC