12 sản phẩm
Lựa chọn
 • Modem Router Huawei Wifi E960

  Giá KM: 1.790.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  Modem Router Huawei Wifi E960
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  1.790.000
 • Modem Huawei 3G E173 HSPA USB 7.2M

  Giá KM: 940.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  Modem Huawei 3G E173 HSPA USB 7.2M
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  940.000
 • Modem USB kết nối 3G 3.6 Mbps Viettel

  Giá KM: 570.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  Modem USB kết nối 3G 3.6 Mbps Viettel
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  570.000
 • Express Card XU870 HSDPA 7.2Mbps

  Giá KM: 790.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  Express Card XU870 HSDPA 7.2Mbps
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  790.000
 • Modem USB 3G Viettel E173EU-1

  Giá KM: 770.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  Modem USB 3G Viettel E173EU-1
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  770.000
 • Modem Dlink 3G DWM156 HSUPA 7.2M

  Giá KM: 840.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  Modem Dlink 3G DWM156 HSUPA 7.2M
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  840.000
 • Modem Ensoho 3G USB EN-861 7.2 Mbps

  Giá KM: 680.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  Modem Ensoho 3G USB EN-861 7.2 Mbps
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  680.000
 •  Viettel USB 3G MF190S 7.2M

  Giá KM: 670.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
   Viettel USB 3G MF190S 7.2M
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  670.000
 • Modem Huawei USB 3G E172

  Giá KM: 1.290.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  Modem Huawei USB 3G E172
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  1.290.000
 •  Modem USB 3G Huawei E169

  Giá KM: 1.190.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
   Modem USB 3G Huawei E169
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  1.190.000
 •  Modem Huawei 3G E1750 USB Stick

  Giá KM: 1.170.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
   Modem Huawei 3G E1750 USB Stick
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  1.170.000
 • Modem 3G Dlink DWM-152 3.5G HSDPA USB Adpter

  Giá KM: 710.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  Modem 3G Dlink DWM-152 3.5G HSDPA USB Adpter
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  710.000