115 sản phẩm
Lựa chọn
 • Toshiba Satellite L840-1030 PSK8JL-00L004

  Giá KM:
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Toshiba Satellite L840-1030 PSK8JL-00L004:có bộ vi xử lý Intel Core i5-3210M 2.5GHz, Ram 2Gb, ổ cứng 500Gb, carđ đồ họa Intel HD Graphics, màn hình 14.0" HD WLED, ổ đĩa quang DVD±RW, 3 in 1 card, WebCam, Wireless 1702 802.11b/g/n, HDMI, Bluetooth, khối lượng 2.3 kg, hệ điều hành Dos, pin 6cell
  Toshiba Satellite L840-1030 PSK8JL-00L004
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Toshiba Satellite L840-1030 PSK8JL-00L004:có bộ vi xử lý Intel Core i5-3210M 2.5GHz, Ram 2Gb, ổ cứng 500Gb, carđ đồ họa Intel HD Graphics, màn hình 14.0" HD WLED, ổ đĩa quang DVD±RW, 3 in 1 card, WebCam, Wireless 1702 802.11b/g/n, HDMI, Bluetooth, khối lượng 2.3 kg, hệ điều hành Dos, pin 6cell
 • Toshiba Satellite L840-1032XW PSK8NL-00S004

  Giá KM:
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Toshiba Satellite L840-1032XW PSK8NL-00S004:có bộ vi xử lý Core i3 2370M (2.4GHz/3Mb), Ram 2Gb, ổ cứng 500Gb, carđ đồ họa VGA rời 1GB HD 7610, màn hình 14.0" HD WLED, ổ đĩa quang DVD±RW, 3 in 1 card, WebCam, Wireless 1702 802.11b/g/n, HDMI, Bluetooth, khối lượng 2.12 kg, hệ điều hành Dos, pin 6cell
  Toshiba Satellite L840-1032XW PSK8NL-00S004
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Toshiba Satellite L840-1032XW PSK8NL-00S004:có bộ vi xử lý Core i3 2370M (2.4GHz/3Mb), Ram 2Gb, ổ cứng 500Gb, carđ đồ họa VGA rời 1GB HD 7610, màn hình 14.0" HD WLED, ổ đĩa quang DVD±RW, 3 in 1 card, WebCam, Wireless 1702 802.11b/g/n, HDMI, Bluetooth, khối lượng 2.12 kg, hệ điều hành Dos, pin 6cell
 • Toshiba Satellite L840-1032XR PSK8NL-00R004

  Giá KM:
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Toshiba Satellite L840-1032XR PSK8NL-00R004:có bộ vi xử lý Core i3 2370M (2.4GHz/3Mb), Ram 2Gb, ổ cứng 500Gb, carđ đồ họa VGA rời 1GB HD 7610, màn hình 14.0" HD WLED, ổ đĩa quang DVD±RW, 3 in 1 card, WebCam, Wireless 1702 802.11b/g/n, HDMI, Bluetooth, khối lượng 2.12 kg, hệ điều hành Dos, pin 6cell
  Toshiba Satellite L840-1032XR PSK8NL-00R004
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Toshiba Satellite L840-1032XR PSK8NL-00R004:có bộ vi xử lý Core i3 2370M (2.4GHz/3Mb), Ram 2Gb, ổ cứng 500Gb, carđ đồ họa VGA rời 1GB HD 7610, màn hình 14.0" HD WLED, ổ đĩa quang DVD±RW, 3 in 1 card, WebCam, Wireless 1702 802.11b/g/n, HDMI, Bluetooth, khối lượng 2.12 kg, hệ điều hành Dos, pin 6cell
 • Toshiba Satellite L840-1032X PSK8NL-00Q004

  Giá KM:
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Toshiba Satellite L840-1032X PSK8NL-00Q004: có bộ vi xử lý Core i3 2370M (2.4GHz/3Mb), Ram 2Gb, ổ cứng 500Gb, carđ đồ họa VGA rời 1GB HD 7610, màn hình 14.0" HD WLED, ổ đĩa quang DVD±RW, 3 in 1 card, WebCam, Wireless 1702 802.11b/g/n, HDMI, Bluetooth, khối lượng 2.12 kg, hệ điều hành Dos, pin 6cell
  Toshiba Satellite L840-1032X PSK8NL-00Q004
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Toshiba Satellite L840-1032X PSK8NL-00Q004: có bộ vi xử lý Core i3 2370M (2.4GHz/3Mb), Ram 2Gb, ổ cứng 500Gb, carđ đồ họa VGA rời 1GB HD 7610, màn hình 14.0" HD WLED, ổ đĩa quang DVD±RW, 3 in 1 card, WebCam, Wireless 1702 802.11b/g/n, HDMI, Bluetooth, khối lượng 2.12 kg, hệ điều hành Dos, pin 6cell
 • Toshiba Satellite L840-1030W PSK8JL-00M004 White

  Giá KM:
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Toshiba Satellite L840-1030W PSK8JL-00M004 White:có bộ vi xử lý Intel Core i5-3210M 2.5GHz, Ram 2Gb, ổ cứng 500Gb, carđ đồ họa Intel HD Graphics, màn hình 14.0" HD WLED, ổ đĩa quang DVD±RW, 3 in 1 card, WebCam, Wireless 1702 802.11b/g/n, HDMI, Bluetooth, khối lượng 2.12 kg, hệ điều hành Dos, pin 6cell
  Toshiba Satellite L840-1030W PSK8JL-00M004 White
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Toshiba Satellite L840-1030W PSK8JL-00M004 White:có bộ vi xử lý Intel Core i5-3210M 2.5GHz, Ram 2Gb, ổ cứng 500Gb, carđ đồ họa Intel HD Graphics, màn hình 14.0" HD WLED, ổ đĩa quang DVD±RW, 3 in 1 card, WebCam, Wireless 1702 802.11b/g/n, HDMI, Bluetooth, khối lượng 2.12 kg, hệ điều hành Dos, pin 6cell
 • Toshiba Satellite L840-1029W PSK8JL-00G004 White

  Giá KM:
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Toshiba Satellite L840-1029W PSK8JL-00G004 White:có bộ vi xử lý Core i3 2370M (2.4GHz/3Mb), Ram 2Gb, ổ cứng 500Gb, carđ đồ họa Intel HD Graphics, màn hình 14.0" HD WLED, ổ đĩa quang DVD±RW, 3 in 1 card, WebCam, Wireless 1702 802.11b/g/n, HDMI, Bluetooth, khối lượng 2.12 kg, hệ điều hành Dos, pin 6cell
  Toshiba Satellite L840-1029W PSK8JL-00G004 White
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Toshiba Satellite L840-1029W PSK8JL-00G004 White:có bộ vi xử lý Core i3 2370M (2.4GHz/3Mb), Ram 2Gb, ổ cứng 500Gb, carđ đồ họa Intel HD Graphics, màn hình 14.0" HD WLED, ổ đĩa quang DVD±RW, 3 in 1 card, WebCam, Wireless 1702 802.11b/g/n, HDMI, Bluetooth, khối lượng 2.12 kg, hệ điều hành Dos, pin 6cell
 • Toshiba Satellite L840-1029R PSK8JL-00F004 Red

  Giá KM:
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Toshiba Satellite L840-1029R PSK8JL-00F004 Red có bộ vi xử lý Core i3 2370M (2.4GHz/3Mb), Ram 2Gb, ổ cứng 500Gb, carđ đồ họa Intel HD Graphics, màn hình 14.0" HD WLED, ổ đĩa quang DVD±RW, 3 in 1 card, WebCam, Wireless 1702 802.11b/g/n, HDMI, Bluetooth, khối lượng 2.12 kg, hệ điều hành Dos, pin 6cell
  Toshiba Satellite L840-1029R PSK8JL-00F004 Red
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Toshiba Satellite L840-1029R PSK8JL-00F004 Red có bộ vi xử lý Core i3 2370M (2.4GHz/3Mb), Ram 2Gb, ổ cứng 500Gb, carđ đồ họa Intel HD Graphics, màn hình 14.0" HD WLED, ổ đĩa quang DVD±RW, 3 in 1 card, WebCam, Wireless 1702 802.11b/g/n, HDMI, Bluetooth, khối lượng 2.12 kg, hệ điều hành Dos, pin 6cell
 • Toshiba Satellite L840-1029 PSK8JL-00E004 Black

  Giá KM:
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Toshiba Satellite L840-1029 PSK8JL-00E004 Black: có bộ vi xử lý Core i3 2370M (2.4GHz/3Mb), Ram 2Gb, ổ cứng 500Gb, carđ đồ họa Intel HD Graphics, màn hình 14.0" HD WLED, ổ đĩa quang DVD±RW, 3 in 1 card, WebCam, Wireless 1702 802.11b/g/n, HDMI, Bluetooth, khối lượng 2.12 kg, hệ điều hành Dos, pin 6cell
  Toshiba Satellite L840-1029 PSK8JL-00E004 Black
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Toshiba Satellite L840-1029 PSK8JL-00E004 Black: có bộ vi xử lý Core i3 2370M (2.4GHz/3Mb), Ram 2Gb, ổ cứng 500Gb, carđ đồ họa Intel HD Graphics, màn hình 14.0" HD WLED, ổ đĩa quang DVD±RW, 3 in 1 card, WebCam, Wireless 1702 802.11b/g/n, HDMI, Bluetooth, khối lượng 2.12 kg, hệ điều hành Dos, pin 6cell
 • Toshiba Satellite C840-1012X PSC6GL-009002

  Giá KM:
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Toshiba Satellite C840-1012X PSC6GL-009002: có bộ vi xử lý Core i3 2370M (2.4GHz/3Mb), Ram 2Gb, ổ cứng 500Gb, carđ đồ họa AVGA rời 1GB HD 7610, màn hình 14.0" HD WLED, ổ đĩa quang DVD±RW, 3 in 1 card, WebCam, Wireless 1702 802.11b/g/n, HDMI, Bluetooth, khối lượng 2.12 kg, hệ điều hành Dos, pin 6cell
  Toshiba Satellite C840-1012X PSC6GL-009002
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Toshiba Satellite C840-1012X PSC6GL-009002: có bộ vi xử lý Core i3 2370M (2.4GHz/3Mb), Ram 2Gb, ổ cứng 500Gb, carđ đồ họa AVGA rời 1GB HD 7610, màn hình 14.0" HD WLED, ổ đĩa quang DVD±RW, 3 in 1 card, WebCam, Wireless 1702 802.11b/g/n, HDMI, Bluetooth, khối lượng 2.12 kg, hệ điều hành Dos, pin 6cell
 • Toshiba Satellite L840-1013W PSK8JL-00D004 White

  Giá KM:
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Toshiba Satellite L840-1013W PSK8JL-00D004 White:CPU Core i5 2450M -2.50Ghz, Ram 2GB DDR3 (1333), HDD 500G(SATA5400), Màn hình 14" HD, VGA Intel HD Graphics, 802.11agn,10/100/1000Mbps, DVD ± RW, Camera, trọng lượng 2.3kg, Hệ điều hành DOS
  Toshiba Satellite L840-1013W PSK8JL-00D004 White
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Toshiba Satellite L840-1013W PSK8JL-00D004 White:CPU Core i5 2450M -2.50Ghz, Ram 2GB DDR3 (1333), HDD 500G(SATA5400), Màn hình 14" HD, VGA Intel HD Graphics, 802.11agn,10/100/1000Mbps, DVD ± RW, Camera, trọng lượng 2.3kg, Hệ điều hành DOS
 • Toshiba Satellite L840-1013R PSK8JL-00C004 Red

  Giá KM:
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Toshiba Satellite L840-1013R PSK8JL-00C004 Red:CPU Core i5 2450M -2.50Ghz, Ram 2GB DDR3 (1333), HDD 500G(SATA5400), Màn hình 14" HD, VGA Intel HD Graphics, 802.11agn,10/100/1000Mbps, DVD ± RW, Camera, trọng lượng 2.3kg, Hệ điều hành DOS
  Toshiba Satellite L840-1013R PSK8JL-00C004 Red
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Toshiba Satellite L840-1013R PSK8JL-00C004 Red:CPU Core i5 2450M -2.50Ghz, Ram 2GB DDR3 (1333), HDD 500G(SATA5400), Màn hình 14" HD, VGA Intel HD Graphics, 802.11agn,10/100/1000Mbps, DVD ± RW, Camera, trọng lượng 2.3kg, Hệ điều hành DOS
 • Toshiba Satellite L840-1013 PSK8JL-009004 Black

  Giá KM:
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Toshiba Satellite L840-1013 PSK8JL-009004 Black:CPU Core i5 2450M -2.50Ghz, Ram 2GB DDR3 (1333), HDD 500G(SATA5400), Màn hình 14" HD, VGA Intel HD Graphics, 802.11agn,10/100/1000Mbps, DVD ± RW, Camera, trọng lượng 2.3kg, Hệ điều hành DOS
  Toshiba Satellite L840-1013 PSK8JL-009004 Black
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Toshiba Satellite L840-1013 PSK8JL-009004 Black:CPU Core i5 2450M -2.50Ghz, Ram 2GB DDR3 (1333), HDD 500G(SATA5400), Màn hình 14" HD, VGA Intel HD Graphics, 802.11agn,10/100/1000Mbps, DVD ± RW, Camera, trọng lượng 2.3kg, Hệ điều hành DOS
 • Toshiba Satellite L840-1012W PSK8JL-008004 White

  Giá KM:
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Toshiba Satellite L840-1012W PSK8JL-008004 White: CPU IntelCore i3 2350M (2.3GHz/3Mb), Ram 2GB DDR3 (1333), HDD 500G(SATA5400), Màn hình 14" HD, VGA Intel HD Graphics, 802.11agn, 10/100/1000Mbps, DVD ± RW, Camera, trọng lượng 2.12kg, Hệ điều hành DOS
  Toshiba Satellite L840-1012W PSK8JL-008004 White
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Toshiba Satellite L840-1012W PSK8JL-008004 White: CPU IntelCore i3 2350M (2.3GHz/3Mb), Ram 2GB DDR3 (1333), HDD 500G(SATA5400), Màn hình 14" HD, VGA Intel HD Graphics, 802.11agn, 10/100/1000Mbps, DVD ± RW, Camera, trọng lượng 2.12kg, Hệ điều hành DOS
 • Toshiba Satellite L840-1012R PSK8JL-007004 Red

  Giá KM:
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Toshiba Satellite L840-1012R PSK8JL-007004 Red:CPU IntelCore i3 2350M (2.3GHz/3Mb), Ram 2GB DDR3 (1333), HDD 500G(SATA5400), Màn hình 14" HD, VGA Intel HD Graphics, 802.11agn, 10/100/1000Mbps, DVD ± RW, Camera, trọng lượng 2.12kg, Hệ điều hành DOS
  Toshiba Satellite L840-1012R PSK8JL-007004 Red
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Toshiba Satellite L840-1012R PSK8JL-007004 Red:CPU IntelCore i3 2350M (2.3GHz/3Mb), Ram 2GB DDR3 (1333), HDD 500G(SATA5400), Màn hình 14" HD, VGA Intel HD Graphics, 802.11agn, 10/100/1000Mbps, DVD ± RW, Camera, trọng lượng 2.12kg, Hệ điều hành DOS
 • Toshiba Satellite L840-1012 PSK8JL-006004 Black

  Giá KM:
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Toshiba Satellite L840-1012 PSK8JL-006004 Black :CPU IntelCore i3 2350M (2.3GHz/3Mb), Ram 2GB DDR3 (1333), HDD 500G(SATA5400), Màn hình 14" HD, VGA Intel HD Graphics, 802.11agn, 10/100/1000Mbps, DVD ± RW, Camera, trọng lượng 2.12kg, Hệ điều hành DO
  Toshiba Satellite L840-1012 PSK8JL-006004 Black
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Toshiba Satellite L840-1012 PSK8JL-006004 Black :CPU IntelCore i3 2350M (2.3GHz/3Mb), Ram 2GB DDR3 (1333), HDD 500G(SATA5400), Màn hình 14" HD, VGA Intel HD Graphics, 802.11agn, 10/100/1000Mbps, DVD ± RW, Camera, trọng lượng 2.12kg, Hệ điều hành DO
 • Toshiba Satellite M840-1011Q PSK9SL-00H001 Dressy Turquoise

  Giá KM:
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Toshiba Satellite M840-1011Q PSK9SL-00H001 Dressy Turquoise: CPU Core i5 2450M -2.50Ghz, Ram 2GB DDR3 (1333), HDD 500G(SATA5400), Màn hình 14" HD, VGA Intel HD Graphics, 802.11agn, 10/100/1000Mbps, DVD ± RW, Camera, trọng lượng 1.9kg, Hệ điều hành DOS
  Toshiba Satellite M840-1011Q PSK9SL-00H001 Dressy Turquoise
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Toshiba Satellite M840-1011Q PSK9SL-00H001 Dressy Turquoise: CPU Core i5 2450M -2.50Ghz, Ram 2GB DDR3 (1333), HDD 500G(SATA5400), Màn hình 14" HD, VGA Intel HD Graphics, 802.11agn, 10/100/1000Mbps, DVD ± RW, Camera, trọng lượng 1.9kg, Hệ điều hành DOS
 • Toshiba Satellite M840-1011G PSK9SL-00F001 Dressy Champagne Gold

  Giá KM:
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Toshiba Satellite M840-1011G PSK9SL-00F001 Dressy Champagne Gold: CPU Core i5 2450M -2.50Ghz, Ram 2GB DDR3 (1333), HDD 500G(SATA5400), Màn hình 14" HD, VGA Intel HD Graphics, 802.11agn, 10/100/1000Mbps, DVD ± RW, Camera, trọng lượng 1.9kg, Hệ điều hành DOS
  Toshiba Satellite M840-1011G PSK9SL-00F001 Dressy Champagne Gold
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Toshiba Satellite M840-1011G PSK9SL-00F001 Dressy Champagne Gold: CPU Core i5 2450M -2.50Ghz, Ram 2GB DDR3 (1333), HDD 500G(SATA5400), Màn hình 14" HD, VGA Intel HD Graphics, 802.11agn, 10/100/1000Mbps, DVD ± RW, Camera, trọng lượng 1.9kg, Hệ điều hành DOS
 • Toshiba Satellite M840-1005Q PSK9SL-003001 Dressy Turquoise

  Giá KM:
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Toshiba Satellite M840-1005Q PSK9SL-003001 Dressy Turquoise: CPU IntelCore i3 2350M (2.3GHz/3Mb), Ram 2GB DDR3 (1333), HDD 500G(SATA5400), Màn hình 14" HD, VGA Intel HD Graphics, 802.11agn, 10/100/1000Mbps, DVD ± RW, Camera, trọng lượng 1.9kg, Hệ điều hành DOS
  Toshiba Satellite M840-1005Q PSK9SL-003001 Dressy Turquoise
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Toshiba Satellite M840-1005Q PSK9SL-003001 Dressy Turquoise: CPU IntelCore i3 2350M (2.3GHz/3Mb), Ram 2GB DDR3 (1333), HDD 500G(SATA5400), Màn hình 14" HD, VGA Intel HD Graphics, 802.11agn, 10/100/1000Mbps, DVD ± RW, Camera, trọng lượng 1.9kg, Hệ điều hành DOS
 • Toshiba Satellite M840-1005P PSK9SL-002001 Dressy Pink

  Giá KM:
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Toshiba Satellite M840-1005P PSK9SL-002001 Dressy Pink:CPU IntelCore i3 2350M (2.3GHz/3Mb), Ram 2GB DDR3 (1333), HDD 500G(SATA5400), Màn hình 14" HD, VGA Intel HD Graphics, 802.11agn, 10/100/1000Mbps, DVD ± RW, Camera, trọng lượng 1.9kg, Hệ điều hành DOS
  Toshiba Satellite M840-1005P PSK9SL-002001 Dressy Pink
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Toshiba Satellite M840-1005P PSK9SL-002001 Dressy Pink:CPU IntelCore i3 2350M (2.3GHz/3Mb), Ram 2GB DDR3 (1333), HDD 500G(SATA5400), Màn hình 14" HD, VGA Intel HD Graphics, 802.11agn, 10/100/1000Mbps, DVD ± RW, Camera, trọng lượng 1.9kg, Hệ điều hành DOS
 • Toshiba Satellite M840-1005G PSK9SL-001001 Dressy Champagne Gold

  Giá KM:
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Toshiba Satellite M840-1005G PSK9SL-001001 Dressy Champagne Gold :CPU IntelCore i3 2350M (2.3GHz/3Mb), Ram 2GB DDR3 (1333), HDD 500G(SATA5400), Màn hình 14" HD, VGA Intel HD Graphics, 802.11agn, 10/100/1000Mbps, DVD ± RW, Camera, trọng lượng 1.9kg, Hệ điều hành DOS
  Toshiba Satellite M840-1005G PSK9SL-001001 Dressy Champagne Gold
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Toshiba Satellite M840-1005G PSK9SL-001001 Dressy Champagne Gold :CPU IntelCore i3 2350M (2.3GHz/3Mb), Ram 2GB DDR3 (1333), HDD 500G(SATA5400), Màn hình 14" HD, VGA Intel HD Graphics, 802.11agn, 10/100/1000Mbps, DVD ± RW, Camera, trọng lượng 1.9kg, Hệ điều hành DOS