91 sản phẩm
Lựa chọn
 • Sony SVE14132CV/Đen

  Giá KM: 11.990.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Sony SVE14132CV/Đen. Bộ vi xử lý Core i3-3120M (2.5GHz/3MB), ram 2 GB, Ổ cứng:HDD 320 GB,Intel HD Graphics, Bluetooth, camera, Gigabit 802.11b/g/n Bluetooth, ổ đĩa quang DVD SuperMulti Drive, Màn hình LCD : 14" wide, Hệ điều hành : Windows 8 Single Language 64 bit,Trọng lượng : 2.4 kg.
  Sony SVE14132CV/Đen
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Sony SVE14132CV/Đen. Bộ vi xử lý Core i3-3120M (2.5GHz/3MB), ram 2 GB, Ổ cứng:HDD 320 GB,Intel HD Graphics, Bluetooth, camera, Gigabit 802.11b/g/n Bluetooth, ổ đĩa quang DVD SuperMulti Drive, Màn hình LCD : 14" wide, Hệ điều hành : Windows 8 Single Language 64 bit,Trọng lượng : 2.4 kg.
  11.990.000
 • Sony SVE14132CV/Trắng

  Giá KM: 11.990.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Sony SVE14132CV/Trắng. Bộ vi xử lý Core i3-3120M (2.5GHz/3MB), ram 2 GB, Ổ cứng:HDD 320 GB,Intel HD Graphics, Bluetooth, camera, Gigabit 802.11b/g/n Bluetooth, ổ đĩa quang DVD SuperMulti Drive, Màn hình LCD : 14" wide, Hệ điều hành : Windows 8 Single Language 64 bit,Trọng lượng : 2.4 kg.
  Sony SVE14132CV/Trắng
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Sony SVE14132CV/Trắng. Bộ vi xử lý Core i3-3120M (2.5GHz/3MB), ram 2 GB, Ổ cứng:HDD 320 GB,Intel HD Graphics, Bluetooth, camera, Gigabit 802.11b/g/n Bluetooth, ổ đĩa quang DVD SuperMulti Drive, Màn hình LCD : 14" wide, Hệ điều hành : Windows 8 Single Language 64 bit,Trọng lượng : 2.4 kg.
  11.990.000
 • Sony SVE14132CV/Hồng

  Giá KM: 11.990.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Sony SVE14132CV/Hồng. Bộ vi xử lý Core i3-3120M (2.5GHz/3MB), ram 2 GB, Ổ cứng:HDD 320 GB,Intel HD Graphics, Bluetooth, camera, Gigabit 802.11b/g/n Bluetooth, ổ đĩa quang DVD SuperMulti Drive, Màn hình LCD : 14" wide, Hệ điều hành : Windows 8 Single Language 64 bit,Trọng lượng : 2.4 kg.
  Sony SVE14132CV/Hồng
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Sony SVE14132CV/Hồng. Bộ vi xử lý Core i3-3120M (2.5GHz/3MB), ram 2 GB, Ổ cứng:HDD 320 GB,Intel HD Graphics, Bluetooth, camera, Gigabit 802.11b/g/n Bluetooth, ổ đĩa quang DVD SuperMulti Drive, Màn hình LCD : 14" wide, Hệ điều hành : Windows 8 Single Language 64 bit,Trọng lượng : 2.4 kg.
  11.990.000
 • Sony SVE15133CV/Đen

  Giá KM:
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Sony SVE15133CV/Đen. Bộ vi xử lý Core i3-3120M(2.5GHz/3MB),ram 2 GB, Ổ cứng:HDD 500GB, Intel HD Graphics, Bluetooth, camera, Gigabit 802.11b/g/n Bluetooth, ổ đĩa quang DVD SuperMulti, Màn hình LCD: 15.5" wide, Hệ điều hành: Windows 8 Single Language 64 bit,Trọng lượng: 2.7 kg.
  Sony SVE15133CV/Đen
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Sony SVE15133CV/Đen. Bộ vi xử lý Core i3-3120M(2.5GHz/3MB),ram 2 GB, Ổ cứng:HDD 500GB, Intel HD Graphics, Bluetooth, camera, Gigabit 802.11b/g/n Bluetooth, ổ đĩa quang DVD SuperMulti, Màn hình LCD: 15.5" wide, Hệ điều hành: Windows 8 Single Language 64 bit,Trọng lượng: 2.7 kg.
 • Sony SVE15133CV/Trắng

  Giá KM:
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Sony SVE15133CV/Trắng. Bộ vi xử lý Core i3-3120M (2.5GHz/3MB),ram 2 GB, Ổ cứng:HDD 500GB, Intel HD Graphics, Bluetooth, camera, Gigabit 802.11b/g/n Bluetooth, ổ đĩa quang DVD SuperMulti, Màn hình LCD: 15.5" wide, Hệ điều hành : Windows 8 Single Language 64 bit,Trọng lượng: 2.7 kg.
  Sony SVE15133CV/Trắng
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Sony SVE15133CV/Trắng. Bộ vi xử lý Core i3-3120M (2.5GHz/3MB),ram 2 GB, Ổ cứng:HDD 500GB, Intel HD Graphics, Bluetooth, camera, Gigabit 802.11b/g/n Bluetooth, ổ đĩa quang DVD SuperMulti, Màn hình LCD: 15.5" wide, Hệ điều hành : Windows 8 Single Language 64 bit,Trọng lượng: 2.7 kg.
 • Sony SVE14136CV/Đen

  Giá KM:
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Sony SVE14136CV/Đen. Bộ vi xử lý Core i5-3230M (2.6 GHz/3MB) , ram 4 GB, Ổ cứng:HDD 500 GB,Radeon AMD HD 7550M 1G, Bluetooth, camera, Gigabit 802.11b/g/n Bluetooth, ổ đĩa quang DVD SuperMulti Drive, Màn hình LCD : 14" wide, Hệ điều hành : Windows 8 Single Language 64 bit,Trọng lượng : 2.4 kg,
  Sony SVE14136CV/Đen
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Sony SVE14136CV/Đen. Bộ vi xử lý Core i5-3230M (2.6 GHz/3MB) , ram 4 GB, Ổ cứng:HDD 500 GB,Radeon AMD HD 7550M 1G, Bluetooth, camera, Gigabit 802.11b/g/n Bluetooth, ổ đĩa quang DVD SuperMulti Drive, Màn hình LCD : 14" wide, Hệ điều hành : Windows 8 Single Language 64 bit,Trọng lượng : 2.4 kg,
 • Sony SVE14136CV/Trắng

  Giá KM: 15.990.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Sony SVE14136CV/Trắng. Bộ vi xử lý Core i5-3230M (2.6 GHz/3MB) , ram 4 GB, Ổ cứng:HDD 500 GB,Radeon AMD HD 7550M 1G, Bluetooth, camera, Gigabit 802.11b/g/n Bluetooth, ổ đĩa quang DVD SuperMulti Drive, Màn hình LCD : 14" wide, Hệ điều hành : Windows 8 Single Language 64 bit,trọng lượng : 2.4 kg.
  Sony SVE14136CV/Trắng
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Sony SVE14136CV/Trắng. Bộ vi xử lý Core i5-3230M (2.6 GHz/3MB) , ram 4 GB, Ổ cứng:HDD 500 GB,Radeon AMD HD 7550M 1G, Bluetooth, camera, Gigabit 802.11b/g/n Bluetooth, ổ đĩa quang DVD SuperMulti Drive, Màn hình LCD : 14" wide, Hệ điều hành : Windows 8 Single Language 64 bit,trọng lượng : 2.4 kg.
  15.990.000
 • Sony SVE15136CV/Đen

  Giá KM: 16.990.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Sony SVE15136CV/Đen. Bộ vi xử lý Core i5-3230M (2.6 GHz/3MB) ,ram 4GB, Ổ cứng:HDD 500GB, Radeon AMD HD 7650M 1G,Bluetooth, camera, Gigabit 802.11b/g/n Bluetooth, ổ đĩa quang DVD SuperMulti, Màn hình LCD: 15.5" wide, Hệ điều hành: Windows 8 Single Language 64 bit,Trọng lượng: 2.7 kg.
  Sony SVE15136CV/Đen
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Sony SVE15136CV/Đen. Bộ vi xử lý Core i5-3230M (2.6 GHz/3MB) ,ram 4GB, Ổ cứng:HDD 500GB, Radeon AMD HD 7650M 1G,Bluetooth, camera, Gigabit 802.11b/g/n Bluetooth, ổ đĩa quang DVD SuperMulti, Màn hình LCD: 15.5" wide, Hệ điều hành: Windows 8 Single Language 64 bit,Trọng lượng: 2.7 kg.
  16.990.000
 • Sony SVE15136CV/Trắng

  Giá KM: 16.990.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Sony SVE15136CV/Trắng. Bộ vi xử lý Core i5-3230M (2.6 GHz/3MB) ,ram 4GB, Ổ cứng:HDD 500GB, Radeon AMD HD 7650M 1G,Bluetooth, camera, Gigabit 802.11b/g/n Bluetooth, ổ đĩa quang DVD SuperMulti, Màn hình LCD: 15.5" wide, Hệ điều hành: Windows 8 Single Language 64 bit,Trọng lượng: 2.7 kg.
  Sony SVE15136CV/Trắng
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Sony SVE15136CV/Trắng. Bộ vi xử lý Core i5-3230M (2.6 GHz/3MB) ,ram 4GB, Ổ cứng:HDD 500GB, Radeon AMD HD 7650M 1G,Bluetooth, camera, Gigabit 802.11b/g/n Bluetooth, ổ đĩa quang DVD SuperMulti, Màn hình LCD: 15.5" wide, Hệ điều hành: Windows 8 Single Language 64 bit,Trọng lượng: 2.7 kg.
  16.990.000
 • Sony SVE15138CV/Đen

  Giá KM: 21.990.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Sony SVE15138CV/Đen. Bộ vi xử lý Core i7-3632QM (2.2 GHz/6MB) ,ram 4GB, Ổ cứng:HDD 1TB, Radeon AMD HD 7650M 2G,Bluetooth, camera, Gigabit 802.11b/g/n Bluetooth, ổ đĩa quang DVD SuperMulti, Màn hình LCD: 15.5" wide, Hệ điều hành: Windows 8 Single Language 64 bit,Trọng lượng: 2.7kg.
  Sony SVE15138CV/Đen
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Sony SVE15138CV/Đen. Bộ vi xử lý Core i7-3632QM (2.2 GHz/6MB) ,ram 4GB, Ổ cứng:HDD 1TB, Radeon AMD HD 7650M 2G,Bluetooth, camera, Gigabit 802.11b/g/n Bluetooth, ổ đĩa quang DVD SuperMulti, Màn hình LCD: 15.5" wide, Hệ điều hành: Windows 8 Single Language 64 bit,Trọng lượng: 2.7kg.
  21.990.000
 • Sony SVE15138CV/Bạc

  Giá KM: 21.990.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Sony SVE15138CV/Bạc. Bộ vi xử lý Core i7-3632QM (2.2 GHz/6MB) ,ram 4GB, Ổ cứng:HDD 1TB, Radeon AMD HD 7650M 2G,Bluetooth, camera, Gigabit 802.11b/g/n Bluetooth, ổ đĩa quang DVD SuperMulti, Màn hình LCD: 15.5" wide, Hệ điều hành: Windows 8 Single Language 64 bit,Trọng lượng: 2.7kg.
  Sony SVE15138CV/Bạc
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Sony SVE15138CV/Bạc. Bộ vi xử lý Core i7-3632QM (2.2 GHz/6MB) ,ram 4GB, Ổ cứng:HDD 1TB, Radeon AMD HD 7650M 2G,Bluetooth, camera, Gigabit 802.11b/g/n Bluetooth, ổ đĩa quang DVD SuperMulti, Màn hình LCD: 15.5" wide, Hệ điều hành: Windows 8 Single Language 64 bit,Trọng lượng: 2.7kg.
  21.990.000
 • Sony SVD11215CV/Xám (Cảm ứng)

  Giá KM: 29.990.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Sony SVD11215CV/Xám (Cảm ứng): Bộ vi xử lý Core i5-3317U Processor 1.7 GHz, ram 4GB, HDD 128GB SSD, card đồ họa intel HD Graphics 4000 up to 2G VGA, màn hình 11.6" Wide WXGA (Touch Screen), Camera, Gigabit 802.11a/b/g/n, Bluetooth, cân nặng 1.3 Kg, hệ điều hành Windows 8 Single Language 64 bit
  Sony SVD11215CV/Xám (Cảm ứng)
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Sony SVD11215CV/Xám (Cảm ứng): Bộ vi xử lý Core i5-3317U Processor 1.7 GHz, ram 4GB, HDD 128GB SSD, card đồ họa intel HD Graphics 4000 up to 2G VGA, màn hình 11.6" Wide WXGA (Touch Screen), Camera, Gigabit 802.11a/b/g/n, Bluetooth, cân nặng 1.3 Kg, hệ điều hành Windows 8 Single Language 64 bit
  29.990.000
 • Sony SVE14A37CVH/Xám (Màn cảm ứng)

  Giá KM: 25.990.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Sony SVE14A37CVH/Xám (Màn cảm ứng). Bộ vi xử lý Core i7-3632QM (2.2 GHz/6MB) ,ram 4 GB, Ổ cứng:HDD 1TB, Radeon AMD HD 7670M 2G, Bluetooth, camera, Gigabit 802.11b/g/n Bluetooth, ổ đĩa quang DVD SuperMulti, Màn hình LCD : 14" wide, Hệ điều hành : Windows 8 Single Language 64 bit,Trọng lượng : 2.4 kg.
  Sony SVE14A37CVH/Xám (Màn cảm ứng)
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Sony SVE14A37CVH/Xám (Màn cảm ứng). Bộ vi xử lý Core i7-3632QM (2.2 GHz/6MB) ,ram 4 GB, Ổ cứng:HDD 1TB, Radeon AMD HD 7670M 2G, Bluetooth, camera, Gigabit 802.11b/g/n Bluetooth, ổ đĩa quang DVD SuperMulti, Màn hình LCD : 14" wide, Hệ điều hành : Windows 8 Single Language 64 bit,Trọng lượng : 2.4 kg.
  25.990.000
 • Sony SVE14A35CV/Hồng

  Giá KM: 19.990.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Sony SVE14A35CV/Hồng. Bộ vi xử lý Core i5-3230M (2.6 GHz/3MB) ,ram 4 GB, Ổ cứng:HDD 750 GB,Radeon AMD HD 7670M 2G, Bluetooth, camera, Gigabit 802.11b/g/n Bluetooth, ổ đĩa quang DVD SuperMulti, Màn hình LCD : 14" wide, Hệ điều hành : Windows 8 Single Language 64 bit,Trọng lượng : 2.3 kg.
  Sony SVE14A35CV/Hồng
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Sony SVE14A35CV/Hồng. Bộ vi xử lý Core i5-3230M (2.6 GHz/3MB) ,ram 4 GB, Ổ cứng:HDD 750 GB,Radeon AMD HD 7670M 2G, Bluetooth, camera, Gigabit 802.11b/g/n Bluetooth, ổ đĩa quang DVD SuperMulti, Màn hình LCD : 14" wide, Hệ điều hành : Windows 8 Single Language 64 bit,Trọng lượng : 2.3 kg.
  19.990.000
 • Sony SVE14A35CV/Đen

  Giá KM: 19.990.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Sony SVE14A35CV/Đen. Bộ vi xử lý Core i5-3230M (2.6 GHz/3MB) ,ram 4 GB, Ổ cứng:HDD 750 GB,Radeon AMD HD 7670M 2G, Bluetooth, camera, Gigabit 802.11b/g/n Bluetooth, ổ đĩa quang DVD SuperMulti, Màn hình LCD : 14" wide, Hệ điều hành : Windows 8 Single Language 64 bit,Trọng lượng : 2.3 kg.
  Sony SVE14A35CV/Đen
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Sony SVE14A35CV/Đen. Bộ vi xử lý Core i5-3230M (2.6 GHz/3MB) ,ram 4 GB, Ổ cứng:HDD 750 GB,Radeon AMD HD 7670M 2G, Bluetooth, camera, Gigabit 802.11b/g/n Bluetooth, ổ đĩa quang DVD SuperMulti, Màn hình LCD : 14" wide, Hệ điều hành : Windows 8 Single Language 64 bit,Trọng lượng : 2.3 kg.
  19.990.000
 • Sony SVE14A35CV/Trắng

  Giá KM: 19.990.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Sony SVE14A35CV/Trắng. Bộ vi xử lý Core i5-3230M (2.6 GHz/3MB) , ram 4 GB, Ổ cứng:HDD 750 GB,Radeon AMD HD 7670M 2G, Bluetooth, camera, Gigabit 802.11b/g/n Bluetooth, ổ đĩa quang DVD SuperMulti, Màn hình LCD : 14" wide, Hệ điều hành : Windows 8 Single Language 64 bit,Trọng lượng : 2.3 kg.
  Sony SVE14A35CV/Trắng
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Sony SVE14A35CV/Trắng. Bộ vi xử lý Core i5-3230M (2.6 GHz/3MB) , ram 4 GB, Ổ cứng:HDD 750 GB,Radeon AMD HD 7670M 2G, Bluetooth, camera, Gigabit 802.11b/g/n Bluetooth, ổ đĩa quang DVD SuperMulti, Màn hình LCD : 14" wide, Hệ điều hành : Windows 8 Single Language 64 bit,Trọng lượng : 2.3 kg.
  19.990.000
 • Sony SVT14126CV/Bạc (Màn cảm ứng)

  Giá KM: 18.990.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Sony SVT14126CV/Bạc. Bộ vi xử lý Core i5-3337U (1.8 GHz/3MB) ,ram 4GB, HDD 500Gb, Intel HD Graphics 4000 up to 2G VGA,Bluetooth, camera, Gigabit 802.11b/g/n Bluetooth,SD/MMC Camera, Màn hình LCD: 14" Wide WXGA cảm ứng, Hệ điều hành: Windows 8 Single Language 64 bit,Trọng lượng: 2.1kg.
  Sony SVT14126CV/Bạc (Màn cảm ứng)
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Sony SVT14126CV/Bạc. Bộ vi xử lý Core i5-3337U (1.8 GHz/3MB) ,ram 4GB, HDD 500Gb, Intel HD Graphics 4000 up to 2G VGA,Bluetooth, camera, Gigabit 802.11b/g/n Bluetooth,SD/MMC Camera, Màn hình LCD: 14" Wide WXGA cảm ứng, Hệ điều hành: Windows 8 Single Language 64 bit,Trọng lượng: 2.1kg.
  18.990.000
 • Sony SVT13136CV/Bạc (Màn cảm ứng)

  Giá KM: 19.990.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Sony SVT13136CV/Bạc(Màn hình cảm ứng). Bộ vi xử lý Core i5-3337U (1.8 GHz/3MB) ,ram 4GB, SSD 128GB, Intel HD Graphics 4000 up to 2G VGA,Bluetooth, camera, Gigabit 802.11b/g/n Bluetooth,SD/MMC Camera, Màn hình LCD: 13.3" Wide WXGA, Hệ điều hành: Windows 8 Single Language 64 bit,Trọng lượng: 1.7kg.
  Sony SVT13136CV/Bạc (Màn cảm ứng)
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Sony SVT13136CV/Bạc(Màn hình cảm ứng). Bộ vi xử lý Core i5-3337U (1.8 GHz/3MB) ,ram 4GB, SSD 128GB, Intel HD Graphics 4000 up to 2G VGA,Bluetooth, camera, Gigabit 802.11b/g/n Bluetooth,SD/MMC Camera, Màn hình LCD: 13.3" Wide WXGA, Hệ điều hành: Windows 8 Single Language 64 bit,Trọng lượng: 1.7kg.
  19.990.000
 • Sony SVT13137CV/Bạc (Màn cảm ứng)

  Giá KM: 24.990.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Sony SVT13137CV/Bạc(màn hình cảm ứng). Bộ vi xử lý Core i7-3540M (3.0 GHz/4MB) ,ram 4GB, SSD 256GB, Intel HD Graphics 4000 up to 2G VGA,Bluetooth, camera, Gigabit 802.11b/g/n Bluetooth,SD/MMC Camera, Màn hình LCD: 13.3" Wide WXGA, Hệ điều hành: Windows 8 Single Language 64 bit,Trọng lượng: 1.7kg.
  Sony SVT13137CV/Bạc (Màn cảm ứng)
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Sony SVT13137CV/Bạc(màn hình cảm ứng). Bộ vi xử lý Core i7-3540M (3.0 GHz/4MB) ,ram 4GB, SSD 256GB, Intel HD Graphics 4000 up to 2G VGA,Bluetooth, camera, Gigabit 802.11b/g/n Bluetooth,SD/MMC Camera, Màn hình LCD: 13.3" Wide WXGA, Hệ điều hành: Windows 8 Single Language 64 bit,Trọng lượng: 1.7kg.
  24.990.000
 • Sony SVS13137PG/Đen

  Giá KM: 29.990.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Sony SVS13137PG/Đen. Bộ vi xử lý Core i7-3540M (3.0 GHz/4MB) ,ram 4GB, Ổ cứng:HDD 750GB, NVIDIA GT 640M 1GB,Bluetooth, camera, Gigabit 802.11b/g/n Bluetooth, ổ đĩa quang DVD SuperMulti, Màn hình LCD: 13.3" Wide WXGA, Hệ điều hành: Windows 8 pro 64 bit,Trọng lượng: 1.72kg.
  Sony SVS13137PG/Đen
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Sony SVS13137PG/Đen. Bộ vi xử lý Core i7-3540M (3.0 GHz/4MB) ,ram 4GB, Ổ cứng:HDD 750GB, NVIDIA GT 640M 1GB,Bluetooth, camera, Gigabit 802.11b/g/n Bluetooth, ổ đĩa quang DVD SuperMulti, Màn hình LCD: 13.3" Wide WXGA, Hệ điều hành: Windows 8 pro 64 bit,Trọng lượng: 1.72kg.
  29.990.000
1 2 3 4 5 Next