16 sản phẩm
Lựa chọn
 • Apple Macbook Air MD232ZP/A

  Giá KM: 35.990.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Apple Macbook Air MD232ZP/A: Có bộ vi xử lý Core i5-3317U Processor 1.8 GHz , bộ nhớ trong 4gb, Ổ cứng 256GB Flash Storage, Cạc màn hình Intel HD Graphics 4000, màn hình 13.3'' HD LED, Card reader, Camera, cạc mạng 802.11b/g, cân nặng 1.35kg, hệ điều hành Max OS
  Apple Macbook Air MD232ZP/A
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Apple Macbook Air MD232ZP/A: Có bộ vi xử lý Core i5-3317U Processor 1.8 GHz , bộ nhớ trong 4gb, Ổ cứng 256GB Flash Storage, Cạc màn hình Intel HD Graphics 4000, màn hình 13.3'' HD LED, Card reader, Camera, cạc mạng 802.11b/g, cân nặng 1.35kg, hệ điều hành Max OS
  35.990.000
 • Apple Macbook Air MD231ZP/A

  Giá KM: 28.990.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Apple Macbook Air MD231ZP/A: Có bộ vi xử lý Core i5-3317U Processor 1.8 GHz , bộ nhớ trong 4gb, Ổ cứng 128GB Flash Storage, Cạc màn hình Intel HD Graphics 4000, màn hình 13.3'' HD LED, Card reader, Camera, cạc mạng 802.11b/g, cân nặng 1.35kg, hệ điều hành Max OS
  Apple Macbook Air MD231ZP/A
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Apple Macbook Air MD231ZP/A: Có bộ vi xử lý Core i5-3317U Processor 1.8 GHz , bộ nhớ trong 4gb, Ổ cứng 128GB Flash Storage, Cạc màn hình Intel HD Graphics 4000, màn hình 13.3'' HD LED, Card reader, Camera, cạc mạng 802.11b/g, cân nặng 1.35kg, hệ điều hành Max OS
  28.990.000
 • Apple Macbook Air MD224ZP/A

  Giá KM: 25.990.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Apple Macbook Air MD224ZP/A: Có bộ vi xử lý Core i5-3317U Processor 1.7 GHz , bộ nhớ trong 4gb, Ổ cứng 128GB Flash Storage, Cạc màn hình Intel HD Graphics 4000, màn hình 11.6'' HD LED, Card reader, Camera, cạc mạng 802.11b/g, cân nặng 1.08kg, hệ điều hành Max OS
  Apple Macbook Air MD224ZP/A
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Apple Macbook Air MD224ZP/A: Có bộ vi xử lý Core i5-3317U Processor 1.7 GHz , bộ nhớ trong 4gb, Ổ cứng 128GB Flash Storage, Cạc màn hình Intel HD Graphics 4000, màn hình 11.6'' HD LED, Card reader, Camera, cạc mạng 802.11b/g, cân nặng 1.08kg, hệ điều hành Max OS
  25.990.000
 • Apple Macbook Air MD223ZP/A

  Giá KM: 23.990.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Apple Macbook Air MD223ZP/A: Có bộ vi xử lý Core i5-3317U Processor 1.7 GHz , bộ nhớ trong 4gb, Ổ cứng64GB Flash Storage, Cạc màn hình NVIDIA GeForce GT 650M with 512MB, màn hình 11.6'' HD LED, Card reader, Camera, cạc mạng 802.11b/g, cân nặng 1.08kg, hệ điều hành Max OS
  Apple Macbook Air MD223ZP/A
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Apple Macbook Air MD223ZP/A: Có bộ vi xử lý Core i5-3317U Processor 1.7 GHz , bộ nhớ trong 4gb, Ổ cứng64GB Flash Storage, Cạc màn hình NVIDIA GeForce GT 650M with 512MB, màn hình 11.6'' HD LED, Card reader, Camera, cạc mạng 802.11b/g, cân nặng 1.08kg, hệ điều hành Max OS
  23.990.000
 • Apple Macbook Pro MC976ZP/A

  Giá KM: 65.990.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Apple Macbook Pro MC976ZP/A: Có bộ vi xử lý Intel Ivy Bridge Core i7 2.6GHZ, bộ nhớ trong 8gb, Ổ cứng 512GB Flash Storage, Cạc màn hình NVIDIA GeForce GT 650M with 1G, màn hình 15.4'' HD LED, ổ đĩa DVD-Super Multi, Card reader, Camera, cạc mạng 802.11b/g, cân nặng 2.5 kg, hệ điều hành Max OS
  Apple Macbook Pro MC976ZP/A
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Apple Macbook Pro MC976ZP/A: Có bộ vi xử lý Intel Ivy Bridge Core i7 2.6GHZ, bộ nhớ trong 8gb, Ổ cứng 512GB Flash Storage, Cạc màn hình NVIDIA GeForce GT 650M with 1G, màn hình 15.4'' HD LED, ổ đĩa DVD-Super Multi, Card reader, Camera, cạc mạng 802.11b/g, cân nặng 2.5 kg, hệ điều hành Max OS
  65.990.000
 • Apple Macbook Pro MD104ZP/A

  Giá KM: 51.990.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Apple Macbook Pro MD104ZP/A:Có bộ vi xử lý Intel Intel Ivy Bridge Core i7 2.6GHZ, bộ nhớ trong 8gb, Ổ cứng 750gb, Cạc màn hình NVIDIA GeForce GT 650M with 1G, màn hình 15.4'' HD LED, ổ đĩa DVD-Super Multi, Card reader, Camera, cạc mạng 802.11b/g, cân nặng 2.56 kg, hệ điều hành Max OS
  Apple Macbook Pro MD104ZP/A
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Apple Macbook Pro MD104ZP/A:Có bộ vi xử lý Intel Intel Ivy Bridge Core i7 2.6GHZ, bộ nhớ trong 8gb, Ổ cứng 750gb, Cạc màn hình NVIDIA GeForce GT 650M with 1G, màn hình 15.4'' HD LED, ổ đĩa DVD-Super Multi, Card reader, Camera, cạc mạng 802.11b/g, cân nặng 2.56 kg, hệ điều hành Max OS
  51.990.000
 • AppleMacbook Pro MD103ZP/A

  Giá KM: 42.990.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:AppleMacbook Pro MD103ZP/A: Có bộ vi xử lý Intel Ivy Bridge Core i7 2.3GHZ, bộ nhớ trong 4gb, Ổ cứng 500gb, Cạc màn hình NVIDIA GeForce GT 650M with 512MB, màn hình 15.4'' HD LED, ổ đĩa DVD-Super Multi, Card reader, Camera, cạc mạng 802.11b/g, cân nặng 2.56 kg, hệ điều hành Max OS
  AppleMacbook Pro MD103ZP/A
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:AppleMacbook Pro MD103ZP/A: Có bộ vi xử lý Intel Ivy Bridge Core i7 2.3GHZ, bộ nhớ trong 4gb, Ổ cứng 500gb, Cạc màn hình NVIDIA GeForce GT 650M with 512MB, màn hình 15.4'' HD LED, ổ đĩa DVD-Super Multi, Card reader, Camera, cạc mạng 802.11b/g, cân nặng 2.56 kg, hệ điều hành Max OS
  42.990.000
 • Apple Macbook Pro MD102ZP/A

  Giá KM: 34.990.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Apple Macbook Pro MD102ZP/A: Có bộ vi xử lý Intel Ivy Bridge Core i7 2.9GHZ, bộ nhớ trong 8gb, Ổ cứng 750gb, Cạc màn hình Intel HD Graphics 4000, màn hình 13.3'' HD LED, ổ đĩa DVD-Super Multi, Card reader, Camera, cạc mạng 802.11b/g, cân nặng 2.0 kg, hệ điều hành Max OS.
  Apple Macbook Pro MD102ZP/A
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Apple Macbook Pro MD102ZP/A: Có bộ vi xử lý Intel Ivy Bridge Core i7 2.9GHZ, bộ nhớ trong 8gb, Ổ cứng 750gb, Cạc màn hình Intel HD Graphics 4000, màn hình 13.3'' HD LED, ổ đĩa DVD-Super Multi, Card reader, Camera, cạc mạng 802.11b/g, cân nặng 2.0 kg, hệ điều hành Max OS.
  34.990.000
 • Apple Macbook Pro MD101ZP/A

  Giá KM: 27.990.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Apple Macbook Pro MD101ZP/A: Có bộ vi xử lý Intel Ivy Bridge Core i5 2.5GHZ, bộ nhớ trong 4gb, Ổ cứng 500gb, Cạc màn hình Intel HD Graphics 4000, màn hình 13.3'' HD LED, ổ đĩa DVD-Super Multi, Card reader, Camera, cạc mạng 802.11b/g, cân nặng 2.0 kg, hệ điều hành Max OS.
  Apple Macbook Pro MD101ZP/A
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Apple Macbook Pro MD101ZP/A: Có bộ vi xử lý Intel Ivy Bridge Core i5 2.5GHZ, bộ nhớ trong 4gb, Ổ cứng 500gb, Cạc màn hình Intel HD Graphics 4000, màn hình 13.3'' HD LED, ổ đĩa DVD-Super Multi, Card reader, Camera, cạc mạng 802.11b/g, cân nặng 2.0 kg, hệ điều hành Max OS.
  27.990.000
 • Apple Macbook MC504ZP/A

  Giá KM:
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Notebook Apple Macbook MC504ZP/A có bộ vi xử lý Core 2 Duo (1.86GHz), Ram 2Gb, ổ cứng 256Gb, card đồ họa 256MB nVidia GF320M VGA, màn hình 13.3" TFT Display, card mạng Lan 10/100Mps, máy có camera, bluetooth, hệ điều hành Mac Os, khối lượng 1.7kg
  Apple Macbook MC504ZP/A
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Notebook Apple Macbook MC504ZP/A có bộ vi xử lý Core 2 Duo (1.86GHz), Ram 2Gb, ổ cứng 256Gb, card đồ họa 256MB nVidia GF320M VGA, màn hình 13.3" TFT Display, card mạng Lan 10/100Mps, máy có camera, bluetooth, hệ điều hành Mac Os, khối lượng 1.7kg
 • Apple Macbook MC503ZP/A

  Giá KM:
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Notebook Apple Macbook MC503ZP/A có bộ vi xử lý Core 2 Duo (1.86GHz), Ram 2Gb, ổ cứng 128Gb, card đồ họa 256MB nVidia GF320M VGA, màn hình 13.3" TFT Display , card mạng Lan 10/100Mps, máy có camera, bluetooth, hệ điều hành MAC OS, khối lượng 1.7kg
  Apple Macbook MC503ZP/A
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Notebook Apple Macbook MC503ZP/A có bộ vi xử lý Core 2 Duo (1.86GHz), Ram 2Gb, ổ cứng 128Gb, card đồ họa 256MB nVidia GF320M VGA, màn hình 13.3" TFT Display , card mạng Lan 10/100Mps, máy có camera, bluetooth, hệ điều hành MAC OS, khối lượng 1.7kg
 • Apple Macbook MC506ZP/A

  Giá KM:
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Notebook Apple Macbook MC506ZP/A có bộ vi xử lý Core 2 Duo (1.4Ghz), Ram 2Gb, ổ cứng 128Gb, card đồ họa 256MB nVidia GF320M VGA, màn hình 11.6" TFT Display , card mạng Lan 10/100Mps, máy có camera, bluetooth, hệ điều hành Macbook, khối lượng 1.1 kg
  Apple Macbook MC506ZP/A
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Notebook Apple Macbook MC506ZP/A có bộ vi xử lý Core 2 Duo (1.4Ghz), Ram 2Gb, ổ cứng 128Gb, card đồ họa 256MB nVidia GF320M VGA, màn hình 11.6" TFT Display , card mạng Lan 10/100Mps, máy có camera, bluetooth, hệ điều hành Macbook, khối lượng 1.1 kg
 • Apple Macbook MC505ZP/A

  Giá KM:
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Notebook  Apple Macbook MC05ZP/A, có bộ vi xử lý Core 2 Duo (1.4 Ghz), Ram 2Gb, ổ cứng 64 Gb, card đồ họa 256MB nVidia GF320M VGA, màn hình 11.6" TFT Display , card mạng Lan 10/100Mps, máy có camera, bluetooth, hệ điều hành MAC OS, khối lượng 1.1 kg
  Apple Macbook MC505ZP/A
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Notebook  Apple Macbook MC05ZP/A, có bộ vi xử lý Core 2 Duo (1.4 Ghz), Ram 2Gb, ổ cứng 64 Gb, card đồ họa 256MB nVidia GF320M VGA, màn hình 11.6" TFT Display , card mạng Lan 10/100Mps, máy có camera, bluetooth, hệ điều hành MAC OS, khối lượng 1.1 kg
 • APPLE MACBOOK MC516ZP/A White

  Giá KM:
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Máy tính xách tay MACBOOK WHITE (MC516ZP/A) được trang bị bộ vi xử lý Intel Core 2 Duo P8600(2.4GHz), bộ nhớ ram 2GB DDR3, dung lượng ổ cứng 250GB, ổ đĩa quang  DVD±RW, card đồ họa NVIDIA GeForce 320M 256MB, màn hình 13.3" LED-Blacklit, wireless a/b/g/n, Bluetooth, Camera, khối lượng 2.4 kg. Hệ điều hành Mac OS X Snow Leopard 
  APPLE MACBOOK MC516ZP/A White
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Máy tính xách tay MACBOOK WHITE (MC516ZP/A) được trang bị bộ vi xử lý Intel Core 2 Duo P8600(2.4GHz), bộ nhớ ram 2GB DDR3, dung lượng ổ cứng 250GB, ổ đĩa quang  DVD±RW, card đồ họa NVIDIA GeForce 320M 256MB, màn hình 13.3" LED-Blacklit, wireless a/b/g/n, Bluetooth, Camera, khối lượng 2.4 kg. Hệ điều hành Mac OS X Snow Leopard 
 • Apple Macbook MC024ZP/A

  Giá KM:
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Notebook Apple Macbook MC024ZP/A: CPU Intel Core i5 (2.53Ghz), ram 4Gb, ổ cứng 500Gb, ổ quang DVDRW Super drive, card màn hình 512Mb Nvidia Geforce GT330M, màn hình 17", camera isight, card reader, Lan Gigabit,  hệ điều hành Mac OS
  Apple Macbook MC024ZP/A
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Notebook Apple Macbook MC024ZP/A: CPU Intel Core i5 (2.53Ghz), ram 4Gb, ổ cứng 500Gb, ổ quang DVDRW Super drive, card màn hình 512Mb Nvidia Geforce GT330M, màn hình 17", camera isight, card reader, Lan Gigabit,  hệ điều hành Mac OS
 • Apple Macbook MC373ZP/A

  Giá KM:
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Notebook Apple Macbook MC373ZP/A: CPU Intel Core i7 (2.66Ghz), ram 4Gb, ổ cứng 500Gb, ổ quang DVDRW Super drive, card màn hình 512Mb Nvidia Geforce GT330M, màn hình 15.4", camera isight, card reader, Lan Gigabit, wifi 802.11abg, bluetooth, hệ điều hành Mac OS
  Apple Macbook MC373ZP/A
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Notebook Apple Macbook MC373ZP/A: CPU Intel Core i7 (2.66Ghz), ram 4Gb, ổ cứng 500Gb, ổ quang DVDRW Super drive, card màn hình 512Mb Nvidia Geforce GT330M, màn hình 15.4", camera isight, card reader, Lan Gigabit, wifi 802.11abg, bluetooth, hệ điều hành Mac OS