4 sản phẩm
Lựa chọn
 • HIỂN THỊ TỐC ĐỘ TRÊN KÍNH LÁI - HEAD UP DISPLAY A200

  Giá KM: 1.250.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Hiển thị tốc độ KM lên kính lái phía trước lái Hiện thị thông tin ác quy Hiện thị thông tin dầu máy, nước.. Hiện thị vòng tua máy. Màn hình hiển thị to rõ 3,5 inch Kết nối qua cổng OBDII Cảnh báo tốc độ, két nước , ác quy.. Có điểu đều chỉnh đươc sai số tốc độ, nhiên liệu....
  HIỂN THỊ TỐC ĐỘ TRÊN KÍNH LÁI - HEAD UP DISPLAY A200
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Hiển thị tốc độ KM lên kính lái phía trước lái Hiện thị thông tin ác quy Hiện thị thông tin dầu máy, nước.. Hiện thị vòng tua máy. Màn hình hiển thị to rõ 3,5 inch Kết nối qua cổng OBDII Cảnh báo tốc độ, két nước , ác quy.. Có điểu đều chỉnh đươc sai số tốc độ, nhiên liệu....
  1.250.000
 • HiỂN THỊ TỐC ĐỘ TRÊN KÍNH LÁI - HEAD UP DISPLAY A8

  Giá KM: 1.450.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Hiển thị tốc độ KM lên kính lái phía trước lái Hiện thị thông tin ác quy Hiện thị thông tin dầu máy, nước.. Hiện thị vòng tua máy. Màn hình hiển thị to rõ 5,5 inch Kết nối qua cổng OBDII Cảnh báo tốc độ, két nước , ác quy.. Có điểu đều chỉnh đươc sai số tốc độ, nhiên liệu....
  HiỂN THỊ TỐC ĐỘ TRÊN KÍNH LÁI - HEAD UP DISPLAY A8
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Hiển thị tốc độ KM lên kính lái phía trước lái Hiện thị thông tin ác quy Hiện thị thông tin dầu máy, nước.. Hiện thị vòng tua máy. Màn hình hiển thị to rõ 5,5 inch Kết nối qua cổng OBDII Cảnh báo tốc độ, két nước , ác quy.. Có điểu đều chỉnh đươc sai số tốc độ, nhiên liệu....
  1.450.000
 • HiỂN THỊ TỐC ĐỘ TRÊN KÍNH LÁI - HEAD UP DISPLAY Q7

  Giá KM: 1.900.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Hiển thị tốc độ KM lên kính lái phía trước lái Tích hợp GPS Có cảnh báo tốc độ Hển thị thời gian đồng hồ với thời gian thực Hiển thị được số KM đã đi Hiển thị được thời gian thực đi trên đường Màn hình hiển thị to rõ 5,5 inch Kết nối qua cổng nguồn tẩu thuốc Có điểu đều chỉnh đươc sai số tốc độ.... Dùng được cho tất cả các loại xe oto, xe con , xe kinh doanh, xe tải, bus, xe khách....
  HiỂN THỊ TỐC ĐỘ TRÊN KÍNH LÁI - HEAD UP DISPLAY Q7
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Hiển thị tốc độ KM lên kính lái phía trước lái Tích hợp GPS Có cảnh báo tốc độ Hển thị thời gian đồng hồ với thời gian thực Hiển thị được số KM đã đi Hiển thị được thời gian thực đi trên đường Màn hình hiển thị to rõ 5,5 inch Kết nối qua cổng nguồn tẩu thuốc Có điểu đều chỉnh đươc sai số tốc độ.... Dùng được cho tất cả các loại xe oto, xe con , xe kinh doanh, xe tải, bus, xe khách....
  1.900.000
 • HiỂN THỊ TỐC ĐỘ TRÊN KÍNH LÁI - HEAD UP DISPLAY W02

  Giá KM: 1.450.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Hiển thị tốc độ KM lên kính lái phía trước lái Hiện thị thông tin ác quy Hiện thị thông tin dầu máy, nước.. Hiện thị vòng tua máy. Màn hình hiển thị to rõ 5,5 inch Kết nối qua cổng OBDII Cảnh báo tốc độ, két nước , ác quy.. Có điểu đều chỉnh đươc sai số tốc độ, nhiên liệu....
  HiỂN THỊ TỐC ĐỘ TRÊN KÍNH LÁI - HEAD UP DISPLAY W02
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Hiển thị tốc độ KM lên kính lái phía trước lái Hiện thị thông tin ác quy Hiện thị thông tin dầu máy, nước.. Hiện thị vòng tua máy. Màn hình hiển thị to rõ 5,5 inch Kết nối qua cổng OBDII Cảnh báo tốc độ, két nước , ác quy.. Có điểu đều chỉnh đươc sai số tốc độ, nhiên liệu....
  1.450.000