9 sản phẩm
Lựa chọn
 • ĐẦU GHI HÌNH VICOM 2004

  Giá KM: 2.700.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:H.264/4CH D1 realtime/VGA 1280*1024/4CH video input,1CH TV output,1CH VGA output/4CH audio input,1CH audio output/4CH playback in the same time/Mainstream PTZ protocol/2 USB with 2.0 interface/ hỗ trợ mọi trình duyệt MAC,IOS,WINDOWN,ANDORID/Chrome,Safari,Firefox.IE/ 1 alarm/ SATA hard disk up to 2TB /network size:330x300x55(mm)
  ĐẦU GHI HÌNH VICOM 2004
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:H.264/4CH D1 realtime/VGA 1280*1024/4CH video input,1CH TV output,1CH VGA output/4CH audio input,1CH audio output/4CH playback in the same time/Mainstream PTZ protocol/2 USB with 2.0 interface/ hỗ trợ mọi trình duyệt MAC,IOS,WINDOWN,ANDORID/Chrome,Safari,Firefox.IE/ 1 alarm/ SATA hard disk up to 2TB /network size:330x300x55(mm)
  2.700.000
 • ĐẦU GHI HÌNH VICOM 2008

  Giá KM:
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:H.264/8CH D1 realtime/VGA 1280*1024/4CH video input,1CH TV output,1CH VGA output/4CH audio input,1CH audio output/4CH playback in the same time/Mainstream PTZ protocol/2 USB with 2.0 interface/ hỗ trợ mọi trình duyệt IMAC,IOS,WINDOWN,ANDORID/Chrome,Safari,Firefox.IE/ 1 alarm/ SATA hard disk up to 2TB /network size:330x300x55(mm)
  ĐẦU GHI HÌNH VICOM 2008
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:H.264/8CH D1 realtime/VGA 1280*1024/4CH video input,1CH TV output,1CH VGA output/4CH audio input,1CH audio output/4CH playback in the same time/Mainstream PTZ protocol/2 USB with 2.0 interface/ hỗ trợ mọi trình duyệt IMAC,IOS,WINDOWN,ANDORID/Chrome,Safari,Firefox.IE/ 1 alarm/ SATA hard disk up to 2TB /network size:330x300x55(mm)
 • ĐẦU GHI HÌNH VICOM 2024

  Giá KM:
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:H.264/24CH CIF realtime/Chipset 3520 new/VGA 1280*1024/4CH video input,1CH TV output,1CH VGA output/HDMI/4CH audio input,1CH audio output/4CH playback in the same time/Mainstream PTZ protocol/2 USB with 2.0 interface/ IMAC,IOS,WINDOWN,ANDORID/Chrome,Safari,Firefox.IE/ 1 alarm/ SATA hard disk up to 4000G /network /size:423x700x325(mm). hỗ trợ mọi trình duyệt
  ĐẦU GHI HÌNH VICOM 2024
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:H.264/24CH CIF realtime/Chipset 3520 new/VGA 1280*1024/4CH video input,1CH TV output,1CH VGA output/HDMI/4CH audio input,1CH audio output/4CH playback in the same time/Mainstream PTZ protocol/2 USB with 2.0 interface/ IMAC,IOS,WINDOWN,ANDORID/Chrome,Safari,Firefox.IE/ 1 alarm/ SATA hard disk up to 4000G /network /size:423x700x325(mm). hỗ trợ mọi trình duyệt
 • ĐẦU GHI HÌNH VICOM 2032

  Giá KM:
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:H.264/32CH CIF realtime/Chipset 3520 new/VGA 1280*1024/4CH video input,1CH TV output,1CH VGA output/HDMI/4CH audio input,1CH audio output/4CH playback in the same time/Mainstream PTZ protocol/2 USB with 2.0 interface/ IMAC,IOS,WINDOWN,ANDORID/Chrome,Safari,Firefox.IE/ 1 alarm/ SATA hard disk up to 4000G /network /size:423x700x325(mm) . hỗ trợ mọi trình duyệt
  ĐẦU GHI HÌNH VICOM 2032
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:H.264/32CH CIF realtime/Chipset 3520 new/VGA 1280*1024/4CH video input,1CH TV output,1CH VGA output/HDMI/4CH audio input,1CH audio output/4CH playback in the same time/Mainstream PTZ protocol/2 USB with 2.0 interface/ IMAC,IOS,WINDOWN,ANDORID/Chrome,Safari,Firefox.IE/ 1 alarm/ SATA hard disk up to 4000G /network /size:423x700x325(mm) . hỗ trợ mọi trình duyệt
 • ĐẦU GHI HÌNH VICOM 7104C3

  Giá KM:
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:H.264/4CH D1 realtime/VGA 1280*1024/4CH video input,1CH TV output,1CH VGA output/4CH audio input,1CH audio output/4CH playback in the same time/Mainstream PTZ protocol/2 USB with 2.0 interface/ hỗ trợ trình duyệt IE/ 1 alarm/ SATA hard disk up to 2TB /network size:330x300x55(mm). Có thể xem lại trên iphone, ipad...
  ĐẦU GHI HÌNH VICOM 7104C3
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:H.264/4CH D1 realtime/VGA 1280*1024/4CH video input,1CH TV output,1CH VGA output/4CH audio input,1CH audio output/4CH playback in the same time/Mainstream PTZ protocol/2 USB with 2.0 interface/ hỗ trợ trình duyệt IE/ 1 alarm/ SATA hard disk up to 2TB /network size:330x300x55(mm). Có thể xem lại trên iphone, ipad...
 • ĐẦU GHI HÌNH VICOM 7804

  Giá KM:
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:H.264/8CH D1 realtime/Chipset 3520 new/VGA 1280*1024/4CH video input,1CH TV output,1CH VGA output/HDMI/4CH audio input,1CH audio output/4CH playback in the same time/Mainstream PTZ protocol/2 USB with 2.0 interface/ hỗ trợ mọi trình duyệt IMAC,IOS,WINDOWN,ANDORID/Chrome,Safari,Firefox.IE/ 1 alarm/ SATA hard disk up to 2TB /network size:350x300x55(mm)
  ĐẦU GHI HÌNH VICOM 7804
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:H.264/8CH D1 realtime/Chipset 3520 new/VGA 1280*1024/4CH video input,1CH TV output,1CH VGA output/HDMI/4CH audio input,1CH audio output/4CH playback in the same time/Mainstream PTZ protocol/2 USB with 2.0 interface/ hỗ trợ mọi trình duyệt IMAC,IOS,WINDOWN,ANDORID/Chrome,Safari,Firefox.IE/ 1 alarm/ SATA hard disk up to 2TB /network size:350x300x55(mm)
 • ĐẦU GHI HÌNH VICOM 7808

  Giá KM:
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:H.264/8CH D1 realtime/Chipset 3520 new/VGA 1280*1024/4CH video input,1CH TV output,1CH VGA output/HDMI/4CH audio input,1CH audio output/4CH playback in the same time/Mainstream PTZ protocol/2 USB with 2.0 interface/ hỗ trợ mọi trình duyệt IMAC,IOS,WINDOWN,ANDORID/Chrome,Safari,Firefox.IE/ 1 alarm/ SATA hard disk up to 2TB x 2/network size:370x300x55(mm)
  ĐẦU GHI HÌNH VICOM 7808
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:H.264/8CH D1 realtime/Chipset 3520 new/VGA 1280*1024/4CH video input,1CH TV output,1CH VGA output/HDMI/4CH audio input,1CH audio output/4CH playback in the same time/Mainstream PTZ protocol/2 USB with 2.0 interface/ hỗ trợ mọi trình duyệt IMAC,IOS,WINDOWN,ANDORID/Chrome,Safari,Firefox.IE/ 1 alarm/ SATA hard disk up to 2TB x 2/network size:370x300x55(mm)
 • ĐẦU GHI HÌNH VICOM 7816

  Giá KM:
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:H.264/2CH D1 + 14 CIF realtime/Chipset 3520 new/VGA 1280*1024/4CH video input,1CH TV output,1CH VGA output/HDMI/4CH audio input,1CH audio output/4CH playback in the same time/Mainstream PTZ protocol/2 USB with 2.0 interface/ hỗ trợ mọi trình duyệt IMAC,IOS,WINDOWN,ANDORID/Chrome,Safari,Firefox.IE/ 1 alarm/ SATA hard disk up to 2TB x 2/network size:380x300x55(mm)
  ĐẦU GHI HÌNH VICOM 7816
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:H.264/2CH D1 + 14 CIF realtime/Chipset 3520 new/VGA 1280*1024/4CH video input,1CH TV output,1CH VGA output/HDMI/4CH audio input,1CH audio output/4CH playback in the same time/Mainstream PTZ protocol/2 USB with 2.0 interface/ hỗ trợ mọi trình duyệt IMAC,IOS,WINDOWN,ANDORID/Chrome,Safari,Firefox.IE/ 1 alarm/ SATA hard disk up to 2TB x 2/network size:380x300x55(mm)
 • ĐẦU GHI HÌNH VICOM 8116B

  Giá KM:
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:H.264/16CH Ful D1 realtime/Chipset 3531 new/VGA 1280*1024/4CH video input,1CH TV output,1CH VGA output/HDMI/4CH audio input,1CH audio output/4CH playback in the same time/Mainstream PTZ protocol/2 USB with 2.0 interface/ hỗ trợ mọi trình duyệt IMAC,IOS,WINDOWN,ANDORID/Chrome,Safari,Firefox.IE/ 1 alarm/ SATA hard disk up to 2TB x 2/network size:430x330x65(mm)
  ĐẦU GHI HÌNH VICOM 8116B
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:H.264/16CH Ful D1 realtime/Chipset 3531 new/VGA 1280*1024/4CH video input,1CH TV output,1CH VGA output/HDMI/4CH audio input,1CH audio output/4CH playback in the same time/Mainstream PTZ protocol/2 USB with 2.0 interface/ hỗ trợ mọi trình duyệt IMAC,IOS,WINDOWN,ANDORID/Chrome,Safari,Firefox.IE/ 1 alarm/ SATA hard disk up to 2TB x 2/network size:430x330x65(mm)