12 sản phẩm
Lựa chọn
 • Đầu ghi hình VICOM 8008

  Giá KM:
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
  Đầu ghi hình VICOM 8008
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:
 • ĐẦU GHI HÌNH VICOM 2004

  Giá KM: 2.700.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:H.264/4CH D1 realtime/VGA 1280*1024/4CH video input,1CH TV output,1CH VGA output/4CH audio input,1CH audio output/4CH playback in the same time/Mainstream PTZ protocol/2 USB with 2.0 interface/ hỗ trợ mọi trình duyệt MAC,IOS,WINDOWN,ANDORID/Chrome,Safari,Firefox.IE/ 1 alarm/ SATA hard disk up to 2TB /network size:330x300x55(mm)
  ĐẦU GHI HÌNH VICOM 2004
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:H.264/4CH D1 realtime/VGA 1280*1024/4CH video input,1CH TV output,1CH VGA output/4CH audio input,1CH audio output/4CH playback in the same time/Mainstream PTZ protocol/2 USB with 2.0 interface/ hỗ trợ mọi trình duyệt MAC,IOS,WINDOWN,ANDORID/Chrome,Safari,Firefox.IE/ 1 alarm/ SATA hard disk up to 2TB /network size:330x300x55(mm)
  2.700.000
 • ĐẦU GHI HÌNH VICOM 2008

  Giá KM:
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:H.264/8CH D1 realtime/VGA 1280*1024/4CH video input,1CH TV output,1CH VGA output/4CH audio input,1CH audio output/4CH playback in the same time/Mainstream PTZ protocol/2 USB with 2.0 interface/ hỗ trợ mọi trình duyệt IMAC,IOS,WINDOWN,ANDORID/Chrome,Safari,Firefox.IE/ 1 alarm/ SATA hard disk up to 2TB /network size:330x300x55(mm)
  ĐẦU GHI HÌNH VICOM 2008
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:H.264/8CH D1 realtime/VGA 1280*1024/4CH video input,1CH TV output,1CH VGA output/4CH audio input,1CH audio output/4CH playback in the same time/Mainstream PTZ protocol/2 USB with 2.0 interface/ hỗ trợ mọi trình duyệt IMAC,IOS,WINDOWN,ANDORID/Chrome,Safari,Firefox.IE/ 1 alarm/ SATA hard disk up to 2TB /network size:330x300x55(mm)
 • ĐẦU GHI HÌNH VICOM 2024

  Giá KM:
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:H.264/24CH CIF realtime/Chipset 3520 new/VGA 1280*1024/4CH video input,1CH TV output,1CH VGA output/HDMI/4CH audio input,1CH audio output/4CH playback in the same time/Mainstream PTZ protocol/2 USB with 2.0 interface/ IMAC,IOS,WINDOWN,ANDORID/Chrome,Safari,Firefox.IE/ 1 alarm/ SATA hard disk up to 4000G /network /size:423x700x325(mm). hỗ trợ mọi trình duyệt
  ĐẦU GHI HÌNH VICOM 2024
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:H.264/24CH CIF realtime/Chipset 3520 new/VGA 1280*1024/4CH video input,1CH TV output,1CH VGA output/HDMI/4CH audio input,1CH audio output/4CH playback in the same time/Mainstream PTZ protocol/2 USB with 2.0 interface/ IMAC,IOS,WINDOWN,ANDORID/Chrome,Safari,Firefox.IE/ 1 alarm/ SATA hard disk up to 4000G /network /size:423x700x325(mm). hỗ trợ mọi trình duyệt
 • ĐẦU GHI HÌNH VICOM 2032

  Giá KM:
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:H.264/32CH CIF realtime/Chipset 3520 new/VGA 1280*1024/4CH video input,1CH TV output,1CH VGA output/HDMI/4CH audio input,1CH audio output/4CH playback in the same time/Mainstream PTZ protocol/2 USB with 2.0 interface/ IMAC,IOS,WINDOWN,ANDORID/Chrome,Safari,Firefox.IE/ 1 alarm/ SATA hard disk up to 4000G /network /size:423x700x325(mm) . hỗ trợ mọi trình duyệt
  ĐẦU GHI HÌNH VICOM 2032
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:H.264/32CH CIF realtime/Chipset 3520 new/VGA 1280*1024/4CH video input,1CH TV output,1CH VGA output/HDMI/4CH audio input,1CH audio output/4CH playback in the same time/Mainstream PTZ protocol/2 USB with 2.0 interface/ IMAC,IOS,WINDOWN,ANDORID/Chrome,Safari,Firefox.IE/ 1 alarm/ SATA hard disk up to 4000G /network /size:423x700x325(mm) . hỗ trợ mọi trình duyệt
 • ĐẦU GHI HÌNH VICOM 7104C3

  Giá KM:
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:H.264/4CH D1 realtime/VGA 1280*1024/4CH video input,1CH TV output,1CH VGA output/4CH audio input,1CH audio output/4CH playback in the same time/Mainstream PTZ protocol/2 USB with 2.0 interface/ hỗ trợ trình duyệt IE/ 1 alarm/ SATA hard disk up to 2TB /network size:330x300x55(mm). Có thể xem lại trên iphone, ipad...
  ĐẦU GHI HÌNH VICOM 7104C3
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:H.264/4CH D1 realtime/VGA 1280*1024/4CH video input,1CH TV output,1CH VGA output/4CH audio input,1CH audio output/4CH playback in the same time/Mainstream PTZ protocol/2 USB with 2.0 interface/ hỗ trợ trình duyệt IE/ 1 alarm/ SATA hard disk up to 2TB /network size:330x300x55(mm). Có thể xem lại trên iphone, ipad...
 • ĐẦU GHI HÌNH VICOM 7804

  Giá KM:
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:H.264/8CH D1 realtime/Chipset 3520 new/VGA 1280*1024/4CH video input,1CH TV output,1CH VGA output/HDMI/4CH audio input,1CH audio output/4CH playback in the same time/Mainstream PTZ protocol/2 USB with 2.0 interface/ hỗ trợ mọi trình duyệt IMAC,IOS,WINDOWN,ANDORID/Chrome,Safari,Firefox.IE/ 1 alarm/ SATA hard disk up to 2TB /network size:350x300x55(mm)
  ĐẦU GHI HÌNH VICOM 7804
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:H.264/8CH D1 realtime/Chipset 3520 new/VGA 1280*1024/4CH video input,1CH TV output,1CH VGA output/HDMI/4CH audio input,1CH audio output/4CH playback in the same time/Mainstream PTZ protocol/2 USB with 2.0 interface/ hỗ trợ mọi trình duyệt IMAC,IOS,WINDOWN,ANDORID/Chrome,Safari,Firefox.IE/ 1 alarm/ SATA hard disk up to 2TB /network size:350x300x55(mm)
 • ĐẦU GHI HÌNH VICOM 7808

  Giá KM:
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:H.264/8CH D1 realtime/Chipset 3520 new/VGA 1280*1024/4CH video input,1CH TV output,1CH VGA output/HDMI/4CH audio input,1CH audio output/4CH playback in the same time/Mainstream PTZ protocol/2 USB with 2.0 interface/ hỗ trợ mọi trình duyệt IMAC,IOS,WINDOWN,ANDORID/Chrome,Safari,Firefox.IE/ 1 alarm/ SATA hard disk up to 2TB x 2/network size:370x300x55(mm)
  ĐẦU GHI HÌNH VICOM 7808
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:H.264/8CH D1 realtime/Chipset 3520 new/VGA 1280*1024/4CH video input,1CH TV output,1CH VGA output/HDMI/4CH audio input,1CH audio output/4CH playback in the same time/Mainstream PTZ protocol/2 USB with 2.0 interface/ hỗ trợ mọi trình duyệt IMAC,IOS,WINDOWN,ANDORID/Chrome,Safari,Firefox.IE/ 1 alarm/ SATA hard disk up to 2TB x 2/network size:370x300x55(mm)
 • ĐẦU GHI HÌNH VICOM 7816

  Giá KM:
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:H.264/2CH D1 + 14 CIF realtime/Chipset 3520 new/VGA 1280*1024/4CH video input,1CH TV output,1CH VGA output/HDMI/4CH audio input,1CH audio output/4CH playback in the same time/Mainstream PTZ protocol/2 USB with 2.0 interface/ hỗ trợ mọi trình duyệt IMAC,IOS,WINDOWN,ANDORID/Chrome,Safari,Firefox.IE/ 1 alarm/ SATA hard disk up to 2TB x 2/network size:380x300x55(mm)
  ĐẦU GHI HÌNH VICOM 7816
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:H.264/2CH D1 + 14 CIF realtime/Chipset 3520 new/VGA 1280*1024/4CH video input,1CH TV output,1CH VGA output/HDMI/4CH audio input,1CH audio output/4CH playback in the same time/Mainstream PTZ protocol/2 USB with 2.0 interface/ hỗ trợ mọi trình duyệt IMAC,IOS,WINDOWN,ANDORID/Chrome,Safari,Firefox.IE/ 1 alarm/ SATA hard disk up to 2TB x 2/network size:380x300x55(mm)
 • ĐẦU GHI HÌNH VICOM 8116B

  Giá KM:
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:H.264/16CH Ful D1 realtime/Chipset 3531 new/VGA 1280*1024/4CH video input,1CH TV output,1CH VGA output/HDMI/4CH audio input,1CH audio output/4CH playback in the same time/Mainstream PTZ protocol/2 USB with 2.0 interface/ hỗ trợ mọi trình duyệt IMAC,IOS,WINDOWN,ANDORID/Chrome,Safari,Firefox.IE/ 1 alarm/ SATA hard disk up to 2TB x 2/network size:430x330x65(mm)
  ĐẦU GHI HÌNH VICOM 8116B
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:H.264/16CH Ful D1 realtime/Chipset 3531 new/VGA 1280*1024/4CH video input,1CH TV output,1CH VGA output/HDMI/4CH audio input,1CH audio output/4CH playback in the same time/Mainstream PTZ protocol/2 USB with 2.0 interface/ hỗ trợ mọi trình duyệt IMAC,IOS,WINDOWN,ANDORID/Chrome,Safari,Firefox.IE/ 1 alarm/ SATA hard disk up to 2TB x 2/network size:430x330x65(mm)
 • ĐẦU GHI HÌNH VICOM DF-1216H

  Giá KM:
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm: Chuẩn nén hình H.264 16CH 960H/D1 1280*1024/16CH video input,1CH TV output,1CH VGA output/4CH audio input,1CH audio output/hỗ trợ trình duyệt IE /8CH playback in the same time/Mainstream PTZ protocol/2 USB with 2.0 interface/mobile view/2 SATA hard disk/network .size:380x300x55(mm). Hỗ trợ điện toán đám mây www.qmeye.net trên PC. Mobile Qmeye support IOS, Android xem lại trên điện thoại Sản phẩm Hi End cho chất lượng hình ảnh siêu nét tương đương CVI, AHD mà giá thành mềm hơn hẳn
  ĐẦU GHI HÌNH VICOM DF-1216H
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm: Chuẩn nén hình H.264 16CH 960H/D1 1280*1024/16CH video input,1CH TV output,1CH VGA output/4CH audio input,1CH audio output/hỗ trợ trình duyệt IE /8CH playback in the same time/Mainstream PTZ protocol/2 USB with 2.0 interface/mobile view/2 SATA hard disk/network .size:380x300x55(mm). Hỗ trợ điện toán đám mây www.qmeye.net trên PC. Mobile Qmeye support IOS, Android xem lại trên điện thoại Sản phẩm Hi End cho chất lượng hình ảnh siêu nét tương đương CVI, AHD mà giá thành mềm hơn hẳn
 • ĐẦU GHI HÌNH VICOM 8216Z-D

  Giá KM:
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Chuẩn nén hình ảnh H.264/16CH Full D1 realtime VGA 1280*1024/4CH video input,1CH TV output,1CH VGA output/HDMI/6CH audio input,1CH audio output/4CH playback in the same time/Mainstream PTZ protocol/ 3xUSB with 2.0 interface/ hỗ trợ mọi trình duyệt IE / 1 alarm/ SATA hard disk up to 4TB x 2/network size:370*55*315(mm). Hỗ trợ zoom Digital. Mặt trước có đồng hồ hiển thị và đèn trên các phím đều khiển Hỗ trợ điện toán đám mây trên máy tính www.nvsip.com , trên điện thoại dùng Nvsip sử dụng rất nhanh không cần cài dyndns. Xem lại được trên điện thoại. Có thể xem trực tiếp được 16ch trên điện thoại.
  ĐẦU GHI HÌNH VICOM 8216Z-D
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Chuẩn nén hình ảnh H.264/16CH Full D1 realtime VGA 1280*1024/4CH video input,1CH TV output,1CH VGA output/HDMI/6CH audio input,1CH audio output/4CH playback in the same time/Mainstream PTZ protocol/ 3xUSB with 2.0 interface/ hỗ trợ mọi trình duyệt IE / 1 alarm/ SATA hard disk up to 4TB x 2/network size:370*55*315(mm). Hỗ trợ zoom Digital. Mặt trước có đồng hồ hiển thị và đèn trên các phím đều khiển Hỗ trợ điện toán đám mây trên máy tính www.nvsip.com , trên điện thoại dùng Nvsip sử dụng rất nhanh không cần cài dyndns. Xem lại được trên điện thoại. Có thể xem trực tiếp được 16ch trên điện thoại.