12 sản phẩm
Lựa chọn
 • Đầu Ghi Hình VICOM 8008 AHD

  Giá KM:
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Đầu Ghi Hình VICOM 8008 AHD Đầu ghi Camera AHD VICOM Ghi 8CH chuẩn nén H.264 Hỗ trợ hình ảnh HD 720P, 960H Xem lại hình ảnh 4CH Chuẩn ghi hình Pal, NTSC Cổng ra HDMI, VGA,CVBS Cổng âm thanh vào 4CH, cổng âm thanh ra 1CH Hỗ trợ điều khiển PTZ RS485 Ổ cứng hỗ trợ 2 S-ATA tới 4TB Hỗ trợ Camera AHD và Analog Kích thước :360×260×60(mm) nặng 1,6 Kg Hỗ trợ điện toán đám mây đối với PC : www.e-eseenet.com Điện thoại thông minh kết nối : tmeyecloud, tmeye+ Hỗ trợ mọi trình duyệt IE, chorme, Safari
  Đầu Ghi Hình VICOM 8008 AHD
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Đầu Ghi Hình VICOM 8008 AHD Đầu ghi Camera AHD VICOM Ghi 8CH chuẩn nén H.264 Hỗ trợ hình ảnh HD 720P, 960H Xem lại hình ảnh 4CH Chuẩn ghi hình Pal, NTSC Cổng ra HDMI, VGA,CVBS Cổng âm thanh vào 4CH, cổng âm thanh ra 1CH Hỗ trợ điều khiển PTZ RS485 Ổ cứng hỗ trợ 2 S-ATA tới 4TB Hỗ trợ Camera AHD và Analog Kích thước :360×260×60(mm) nặng 1,6 Kg Hỗ trợ điện toán đám mây đối với PC : www.e-eseenet.com Điện thoại thông minh kết nối : tmeyecloud, tmeye+ Hỗ trợ mọi trình duyệt IE, chorme, Safari
 • Đầu Ghiv Hình VICOM 3004 AHD

  Giá KM:
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Đầu Ghiv Hình VICOM 3004 AHD Đầu ghi Camera AHD VICOM Ghi 8CH chuẩn nén H.264 Hỗ trợ hình ảnh HD 720P, 960H Xem lại hình ảnh 4CH Chuẩn ghi hình Pal, NTSC Cổng ra HDMI, VGA,CVBS Cổng âm thanh vào 1CH, cổng âm thanh ra 1CH Hỗ trợ điều khiển PTZ RS485 Ổ cứng hỗ trợ 2 S-ATA tới 4TB Hỗ trợ Camera AHD và Analog Kích thước :360×260×60(mm) nặng 1,6 Kg Hỗ trợ điện toán đám mây đối với PC : www.e-eseenet.com Điện thoại thông minh kết nối : tmeyecloud, tmeye+ Hỗ trợ mọi trình duyệt IE, chorme, Safari
  Đầu Ghiv Hình VICOM 3004 AHD
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Đầu Ghiv Hình VICOM 3004 AHD Đầu ghi Camera AHD VICOM Ghi 8CH chuẩn nén H.264 Hỗ trợ hình ảnh HD 720P, 960H Xem lại hình ảnh 4CH Chuẩn ghi hình Pal, NTSC Cổng ra HDMI, VGA,CVBS Cổng âm thanh vào 1CH, cổng âm thanh ra 1CH Hỗ trợ điều khiển PTZ RS485 Ổ cứng hỗ trợ 2 S-ATA tới 4TB Hỗ trợ Camera AHD và Analog Kích thước :360×260×60(mm) nặng 1,6 Kg Hỗ trợ điện toán đám mây đối với PC : www.e-eseenet.com Điện thoại thông minh kết nối : tmeyecloud, tmeye+ Hỗ trợ mọi trình duyệt IE, chorme, Safari
 • ĐẦU GHI HÌNH VICOM AHD-6316M

  Giá KM:
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Đầu ghi Camera AHD VICOM Ghi 16CH chuẩn nén H.264 Hỗ trợ hình ảnh HD 720P, 960H Xem lại hình ảnh 16CH Chuẩn ghi hình Pal, NTSC Cổng ra HDMI, VGA,CVBS Cổng âm thanh vào 8CH, cổng âm thanh ra 1CH Báo động 4 kênh vào, 1 kênh ra. Hỗ trợ điều khiển PTZ RS485 Ổ cứng hỗ trợ 2 S-ATA tới 4TB Hỗ trợ Camera AHD và Analog Kích thước :360×260×60(mm) nặng 1,8 Kg Hỗ trợ điện toán đám mây đối với PC : www.dvrcenter.net Điện thoại thông minh kết nối : vMEyeCloud
  ĐẦU GHI HÌNH VICOM AHD-6316M
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Đầu ghi Camera AHD VICOM Ghi 16CH chuẩn nén H.264 Hỗ trợ hình ảnh HD 720P, 960H Xem lại hình ảnh 16CH Chuẩn ghi hình Pal, NTSC Cổng ra HDMI, VGA,CVBS Cổng âm thanh vào 8CH, cổng âm thanh ra 1CH Báo động 4 kênh vào, 1 kênh ra. Hỗ trợ điều khiển PTZ RS485 Ổ cứng hỗ trợ 2 S-ATA tới 4TB Hỗ trợ Camera AHD và Analog Kích thước :360×260×60(mm) nặng 1,8 Kg Hỗ trợ điện toán đám mây đối với PC : www.dvrcenter.net Điện thoại thông minh kết nối : vMEyeCloud
 • ĐẦU GHI HÌNH VICOM AHD 6116ML

  Giá KM:
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Đầu ghi Camera AHD VICOM Ghi 16CH chuẩn nén H.264 Hỗ trợ hình ảnh HD 720P, 960H Xem lại hình ảnh 16CH Chuẩn ghi hình Pal, NTSC Cổng ra HDMI, VGA,CVBS Cổng âm thanh vào 1CH, cổng âm thanh ra 1CH Hỗ trợ điều khiển PTZ RS485 Ổ cứng hỗ trợ 1 S-ATA tới 4TB Hỗ trợ Camera AHD và Analog Kích thước :360×260×60(mm) nặng 1,8 Kg Hỗ trợ điện toán đám mây đối với PC : www.dvrcenter.net Điện thoại thông minh kết nối : vMEyeCloud
  ĐẦU GHI HÌNH VICOM AHD 6116ML
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Đầu ghi Camera AHD VICOM Ghi 16CH chuẩn nén H.264 Hỗ trợ hình ảnh HD 720P, 960H Xem lại hình ảnh 16CH Chuẩn ghi hình Pal, NTSC Cổng ra HDMI, VGA,CVBS Cổng âm thanh vào 1CH, cổng âm thanh ra 1CH Hỗ trợ điều khiển PTZ RS485 Ổ cứng hỗ trợ 1 S-ATA tới 4TB Hỗ trợ Camera AHD và Analog Kích thước :360×260×60(mm) nặng 1,8 Kg Hỗ trợ điện toán đám mây đối với PC : www.dvrcenter.net Điện thoại thông minh kết nối : vMEyeCloud
 • ĐẦU GHI HÌNH VICOM AHD 8008M

  Giá KM:
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Đầu ghi Camera AHD VICOM Ghi 8CH chuẩn nén H.264 Hỗ trợ hình ảnh HD 720P, 960H Xem lại hình ảnh 8CH Chuẩn ghi hình Pal, NTSC Cổng ra HDMI, VGA,CVBS Cổng âm thanh vào 2CH, cổng âm thanh ra 1CH Hỗ trợ điều khiển PTZ RS485 Ổ cứng hỗ trợ 1 S-ATA tới 4TB Hỗ trợ Camera AHD và Analog Kích thước :360×260×60(mm) nặng 1,8 Kg Hỗ trợ điện toán đám mây đối với PC : www.xmeye.net Điện thoại thông minh kết nối : vMEyeCloud
  ĐẦU GHI HÌNH VICOM AHD 8008M
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Đầu ghi Camera AHD VICOM Ghi 8CH chuẩn nén H.264 Hỗ trợ hình ảnh HD 720P, 960H Xem lại hình ảnh 8CH Chuẩn ghi hình Pal, NTSC Cổng ra HDMI, VGA,CVBS Cổng âm thanh vào 2CH, cổng âm thanh ra 1CH Hỗ trợ điều khiển PTZ RS485 Ổ cứng hỗ trợ 1 S-ATA tới 4TB Hỗ trợ Camera AHD và Analog Kích thước :360×260×60(mm) nặng 1,8 Kg Hỗ trợ điện toán đám mây đối với PC : www.xmeye.net Điện thoại thông minh kết nối : vMEyeCloud
 • ĐẦU GHI HÌNH VICOM AHD 3004

  Giá KM:
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Đầu ghi Camera AHD VICOM Ghi 4CH chuẩn nén H.264 Hỗ trợ hình ảnh HD 720P, 960H Xem lại hình ảnh 4CH Chuẩn ghi hình Pal, NTSC Cổng ra HDMI, VGA,CVBS Cổng âm thanh vào 4CH, cổng âm thanh ra 1CH Hỗ trợ điều khiển PTZ RS485 Ổ cứng hỗ trợ 2 S-ATA tới 3TB Hỗ trợ Camera AHD và Analog Kích thước :360×260×60(mm) nặng 1,8 Kg Hỗ trợ điện toán đám mây đối với PC : http://p2p.ivs168.com Điện thoại thông minh kết nối : UMEye Hỗ trợ xem lại trên điện thoại di động
  ĐẦU GHI HÌNH VICOM AHD 3004
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Đầu ghi Camera AHD VICOM Ghi 4CH chuẩn nén H.264 Hỗ trợ hình ảnh HD 720P, 960H Xem lại hình ảnh 4CH Chuẩn ghi hình Pal, NTSC Cổng ra HDMI, VGA,CVBS Cổng âm thanh vào 4CH, cổng âm thanh ra 1CH Hỗ trợ điều khiển PTZ RS485 Ổ cứng hỗ trợ 2 S-ATA tới 3TB Hỗ trợ Camera AHD và Analog Kích thước :360×260×60(mm) nặng 1,8 Kg Hỗ trợ điện toán đám mây đối với PC : http://p2p.ivs168.com Điện thoại thông minh kết nối : UMEye Hỗ trợ xem lại trên điện thoại di động
 • ĐẦU GHI HÌNH VICOM AHR 2004A

  Giá KM:
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Đầu ghi Camera AHD VICOM Ghi 4CH chuẩn nén H.264 Hỗ trợ hình ảnh HD 720P, 960H Xem lại hình ảnh 4CH Chuẩn ghi hình Pal, NTSC Cổng ra HDMI, VGA,CVBS Cổng âm thanh vào 4CH, cổng âm thanh ra 1CH Ổ cứng hỗ trợ 1 S-ATA tới 3TB Hỗ trợ Camera AHD và Analog Kích thước : 308mm x 330mm x 75mm nặng 1,3Kg Hỗ trợ điện toán đám mây đối với PC : http://p2p.ivs168.com Điện thoại thông minh kết nối : HDEYE Hỗ trợ xem lại trên điện thoại di động
  ĐẦU GHI HÌNH VICOM AHR 2004A
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Đầu ghi Camera AHD VICOM Ghi 4CH chuẩn nén H.264 Hỗ trợ hình ảnh HD 720P, 960H Xem lại hình ảnh 4CH Chuẩn ghi hình Pal, NTSC Cổng ra HDMI, VGA,CVBS Cổng âm thanh vào 4CH, cổng âm thanh ra 1CH Ổ cứng hỗ trợ 1 S-ATA tới 3TB Hỗ trợ Camera AHD và Analog Kích thước : 308mm x 330mm x 75mm nặng 1,3Kg Hỗ trợ điện toán đám mây đối với PC : http://p2p.ivs168.com Điện thoại thông minh kết nối : HDEYE Hỗ trợ xem lại trên điện thoại di động
 • Đầu ghi hình Camera AHD Vicom 5304-H

  Giá KM:
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Đầu ghi hình VICOM Ghi 4CH chuẩn nén H.264 ,Hỗ trợ IP Camera , VR CAM 4CH 5.0MP @20fps 4CH 4.0MP @25fps 4CH 3.0MP @25fps 4CH 2.0MP @25fps 4CH 1080N @25fps Hỗ trợ hình ảnh 1080P Xem lại hình ảnh 4CH Chuẩn ghi hình Pal, NTSC Cổng ra HDMI 1.4 Cổng âm thanh vào 4CH, 1CH cổng ra RCA. Hỗ trợ điều khiển PTZ Ổ cứng hỗ trợ 1 S-ATA tới 6GB Hỗ trợ camera AHD và Analog, IP camera , TVI, CVI Hỗ trợ cloud P2P rất nhanh IP Pro, CMS, www.e-seenet.com
  Đầu ghi hình Camera AHD Vicom 5304-H
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Đầu ghi hình VICOM Ghi 4CH chuẩn nén H.264 ,Hỗ trợ IP Camera , VR CAM 4CH 5.0MP @20fps 4CH 4.0MP @25fps 4CH 3.0MP @25fps 4CH 2.0MP @25fps 4CH 1080N @25fps Hỗ trợ hình ảnh 1080P Xem lại hình ảnh 4CH Chuẩn ghi hình Pal, NTSC Cổng ra HDMI 1.4 Cổng âm thanh vào 4CH, 1CH cổng ra RCA. Hỗ trợ điều khiển PTZ Ổ cứng hỗ trợ 1 S-ATA tới 6GB Hỗ trợ camera AHD và Analog, IP camera , TVI, CVI Hỗ trợ cloud P2P rất nhanh IP Pro, CMS, www.e-seenet.com
 • Đầu ghi AHD VICOM V-5004

  Giá KM:
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Đầu ghi hình VICOM Ghi 4CH chuẩn nén H.264, H.265+ cho IP 4CH 5.0MP @20fps 4CH 4.0MP @25fps 4CH 3.0MP @25fps 4CH 2.0MP @25fps 4CH 1080N @25fps Hỗ trợ hình ảnh 4K,1080P Xem lại hình ảnh 4CH Chuẩn ghi hình Pal, NTSC Cổng ra HDMI 1.4 Cổng âm thanh vào 4CH, cổng âm thanh ra 1CH Hỗ trợ điều khiển PTZ RS485 Ổ cứng hỗ trợ 1 S-ATA tới 6TB Hỗ trợ Camera AHD và Analog , IP Camera , TVI, CVI Kích thước :255×238×45(mm) nặng 0,85 Kg Hỗ trợ điện toán đám mây đối với PC : www.xmeye.net Điện thoại thông minh kết nối : Xmeye Hỗ trợ mọi trình duyệt IE, chorme, Safari
  Đầu ghi AHD VICOM V-5004
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Đầu ghi hình VICOM Ghi 4CH chuẩn nén H.264, H.265+ cho IP 4CH 5.0MP @20fps 4CH 4.0MP @25fps 4CH 3.0MP @25fps 4CH 2.0MP @25fps 4CH 1080N @25fps Hỗ trợ hình ảnh 4K,1080P Xem lại hình ảnh 4CH Chuẩn ghi hình Pal, NTSC Cổng ra HDMI 1.4 Cổng âm thanh vào 4CH, cổng âm thanh ra 1CH Hỗ trợ điều khiển PTZ RS485 Ổ cứng hỗ trợ 1 S-ATA tới 6TB Hỗ trợ Camera AHD và Analog , IP Camera , TVI, CVI Kích thước :255×238×45(mm) nặng 0,85 Kg Hỗ trợ điện toán đám mây đối với PC : www.xmeye.net Điện thoại thông minh kết nối : Xmeye Hỗ trợ mọi trình duyệt IE, chorme, Safari
 • ĐẦU GHI HÌNH VICOM 5216 AHD

  Giá KM:
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Đầu ghi Camera AHD Hybrid VICOM Ghi 16CH chuẩn nén H.264 Hỗ trợ hình ảnh HD 720P, 960H, 1080P Xem lại hình ảnh 4CH Chuẩn ghi hình Pal, NTSC Cổng ra HDMI, VGA Cổng âm thanh vào 1CH, cổng âm thanh ra 1CH Hỗ trợ điều khiển PTZ RS485 Ổ cứng hỗ trợ 2 S-ATA tới 4TB Hỗ trợ Camera IP ,AHD và Analog, IP Camera Kích thước :360×260×60(mm) nặng 1,6 Kg Hỗ trợ điện toán đám mây đối với PC : www.e-eseenet.com Điện thoại thông minh kết nối : tmeyecloud, tmeye+ Hỗ trợ mọi trình duyệt IE, chorme, Safari
  ĐẦU GHI HÌNH VICOM 5216 AHD
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Đầu ghi Camera AHD Hybrid VICOM Ghi 16CH chuẩn nén H.264 Hỗ trợ hình ảnh HD 720P, 960H, 1080P Xem lại hình ảnh 4CH Chuẩn ghi hình Pal, NTSC Cổng ra HDMI, VGA Cổng âm thanh vào 1CH, cổng âm thanh ra 1CH Hỗ trợ điều khiển PTZ RS485 Ổ cứng hỗ trợ 2 S-ATA tới 4TB Hỗ trợ Camera IP ,AHD và Analog, IP Camera Kích thước :360×260×60(mm) nặng 1,6 Kg Hỗ trợ điện toán đám mây đối với PC : www.e-eseenet.com Điện thoại thông minh kết nối : tmeyecloud, tmeye+ Hỗ trợ mọi trình duyệt IE, chorme, Safari
 • ĐẦU GHI HÌNH VICOM 5208 AHD

  Giá KM:
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Đầu ghi Camera AHD Hybrid VICOM Ghi 8CH chuẩn nén H.264 Hỗ trợ hình ảnh HD 720P, 960H, 1080P Xem lại hình ảnh 8CH Chuẩn ghi hình Pal, NTSC Cổng ra HDMI, VGA Cổng âm thanh vào 4CH, cổng âm thanh ra 1CH Hỗ trợ điều khiển PTZ RS485 Ổ cứng hỗ trợ 2 S-ATA tới 4TB Hỗ trợ Camera IP ,AHD và Analog, IP Camera Kích thước :310×260×60(mm) nặng 1,5 Kg Hỗ trợ điện toán đám mây đối với PC : www.e-eseenet.com Điện thoại thông minh kết nối : tmeyecloud, tmeye+ Hỗ trợ mọi trình duyệt IE, chorme, Safari
  ĐẦU GHI HÌNH VICOM 5208 AHD
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Đầu ghi Camera AHD Hybrid VICOM Ghi 8CH chuẩn nén H.264 Hỗ trợ hình ảnh HD 720P, 960H, 1080P Xem lại hình ảnh 8CH Chuẩn ghi hình Pal, NTSC Cổng ra HDMI, VGA Cổng âm thanh vào 4CH, cổng âm thanh ra 1CH Hỗ trợ điều khiển PTZ RS485 Ổ cứng hỗ trợ 2 S-ATA tới 4TB Hỗ trợ Camera IP ,AHD và Analog, IP Camera Kích thước :310×260×60(mm) nặng 1,5 Kg Hỗ trợ điện toán đám mây đối với PC : www.e-eseenet.com Điện thoại thông minh kết nối : tmeyecloud, tmeye+ Hỗ trợ mọi trình duyệt IE, chorme, Safari
 • ĐẦU GHI HÌNH VICOM 5204 AHD

  Giá KM:
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Đầu ghi Camera AHD Hybrid VICOM Ghi 8CH chuẩn nén H.264 Hỗ trợ hình ảnh HD 720P, 960H, 1080P Xem lại hình ảnh 4CH Chuẩn ghi hình Pal, NTSC Cổng ra HDMI, VGA Cổng âm thanh vào 1CH, cổng âm thanh ra 1CH Hỗ trợ điều khiển PTZ RS485 Ổ cứng hỗ trợ 1 S-ATA tới 4TB Hỗ trợ Camera AHD và Analog , IP Camera Kích thước :270×210×50(mm) nặng 1,2 Kg Hỗ trợ điện toán đám mây đối với PC : www.e-eseenet.com Điện thoại thông minh kết nối : tmeyecloud, tmeye+ Hỗ trợ mọi trình duyệt IE, chorme, Safari
  ĐẦU GHI HÌNH VICOM 5204 AHD
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Đầu ghi Camera AHD Hybrid VICOM Ghi 8CH chuẩn nén H.264 Hỗ trợ hình ảnh HD 720P, 960H, 1080P Xem lại hình ảnh 4CH Chuẩn ghi hình Pal, NTSC Cổng ra HDMI, VGA Cổng âm thanh vào 1CH, cổng âm thanh ra 1CH Hỗ trợ điều khiển PTZ RS485 Ổ cứng hỗ trợ 1 S-ATA tới 4TB Hỗ trợ Camera AHD và Analog , IP Camera Kích thước :270×210×50(mm) nặng 1,2 Kg Hỗ trợ điện toán đám mây đối với PC : www.e-eseenet.com Điện thoại thông minh kết nối : tmeyecloud, tmeye+ Hỗ trợ mọi trình duyệt IE, chorme, Safari