12 sản phẩm
Lựa chọn
 • ASUS ET2700INKS

  Giá KM: 25.990.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:ASUS ET2700INKS ,Intel SB i3 2120,Chipset intel,,6gb/750Gb,27" full HD,BD COMBO,WLAN 802.11n,Dos
  ASUS ET2700INKS
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:ASUS ET2700INKS ,Intel SB i3 2120,Chipset intel,,6gb/750Gb,27" full HD,BD COMBO,WLAN 802.11n,Dos
  25.990.000
 • ASUS ET2210IUTS-B004A

  Giá KM: 19.990.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:ASUS ET2210IUTS-B004A,Intel SB I 5 2400S,Chipset intel,,4Gb/1TB,21.5" Multi touch full HD,Tray Super Multi,WLAN 802.11n,Dos
  ASUS ET2210IUTS-B004A
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:ASUS ET2210IUTS-B004A,Intel SB I 5 2400S,Chipset intel,,4Gb/1TB,21.5" Multi touch full HD,Tray Super Multi,WLAN 802.11n,Dos
  19.990.000
 • ASUS ET2210IUTS-B003A

  Giá KM: 17.790.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:ASUS ET2210IUTS-B003A,Intel SB i3 2120,Chipset intel,,4Gb//1Tb,21.5" Multi touch full HD,Tray Super Multi,WLAN 802.11n,Dos
  ASUS ET2210IUTS-B003A
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:ASUS ET2210IUTS-B003A,Intel SB i3 2120,Chipset intel,,4Gb//1Tb,21.5" Multi touch full HD,Tray Super Multi,WLAN 802.11n,Dos
  17.790.000
 • ASUS ET2210ENTS-B006A

  Giá KM: 16.690.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:ASUS ET2210ENTS-B006A,Intel PDC SB G630,Chipset intel,,4Gb/500Gb,NV GT-520M 1GB VRAM,21.5" Multi touch full HD,Tray Super Multi,WLAN 802.11n,Dos
  ASUS ET2210ENTS-B006A
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:ASUS ET2210ENTS-B006A,Intel PDC SB G630,Chipset intel,,4Gb/500Gb,NV GT-520M 1GB VRAM,21.5" Multi touch full HD,Tray Super Multi,WLAN 802.11n,Dos
  16.690.000
 • ASUS ET2210EUTS-B007A

  Giá KM: 15.590.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:ASUS ET2210EUTS-B007A,Intel PDC SB G630,Chipset intel ,4Gb/500Gb,21.5" Multi touch full HD,Tray Super Multi,WLAN 802.11n,DOS
  ASUS ET2210EUTS-B007A
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:ASUS ET2210EUTS-B007A,Intel PDC SB G630,Chipset intel ,4Gb/500Gb,21.5" Multi touch full HD,Tray Super Multi,WLAN 802.11n,DOS
  15.590.000
 • ASUS ET2220INTI-B065K (WIN8)

  Giá KM: 22.990.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Intel i5-3330 Chipset intel 4Gb/1Tb NV GT610M 1G VRAM 21.5" Multi touch full HD Tray Super Multi WLAN 802.11n Win8 (64bits)
  ASUS ET2220INTI-B065K (WIN8)
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Intel i5-3330 Chipset intel 4Gb/1Tb NV GT610M 1G VRAM 21.5" Multi touch full HD Tray Super Multi WLAN 802.11n Win8 (64bits)
  22.990.000
 • ASUS ET2220IUTI-B079K (WIN8)

  Giá KM: 19.890.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Intel i3-3220 Chipset intel 4Gb/1Tb UMA 21.5" Multi touch full HD Tray Super Multi WLAN 802.11n Win8 (64bits)
  ASUS ET2220IUTI-B079K (WIN8)
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:Intel i3-3220 Chipset intel 4Gb/1Tb UMA 21.5" Multi touch full HD Tray Super Multi WLAN 802.11n Win8 (64bits)
  19.890.000
 • ASUS ET2701INTI-B002A

  Giá KM: 39.990.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:ASUS ET2701INTI-B002A ,bộ vi xử lý Intel i7-3770S,bo mạch chủ Chipset Intel,/bộ nhớ trong 8Gb/ ổ đĩa cứng 2TB,card màn hình :NVIDIA GT640 2GB, 27" Multi touch full HD LED (10 fingers Touch)/ổ đĩa quang BD Writer,card mạng 802.11 n, hệ điều hành Dos
  ASUS ET2701INTI-B002A
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:ASUS ET2701INTI-B002A ,bộ vi xử lý Intel i7-3770S,bo mạch chủ Chipset Intel,/bộ nhớ trong 8Gb/ ổ đĩa cứng 2TB,card màn hình :NVIDIA GT640 2GB, 27" Multi touch full HD LED (10 fingers Touch)/ổ đĩa quang BD Writer,card mạng 802.11 n, hệ điều hành Dos
  39.990.000
 • ASUS ET2411INTI-B007A

  Giá KM: 23.590.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:ASUS ET2411INTI-B007A ,bộ vi xử lý INTEL i5-3450,bo mạch chủ Chipset Intel,/bộ nhớ trong 6Gb/ ổ đĩa cứng 1TB,card màn hình NVIDIA GT630M 2G VRAM, 23.6" Multi touch full HD/ổ đĩa quang Tray Super Multi,card mạng 802.11 n, hệ điều hành Dos
  ASUS ET2411INTI-B007A
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:ASUS ET2411INTI-B007A ,bộ vi xử lý INTEL i5-3450,bo mạch chủ Chipset Intel,/bộ nhớ trong 6Gb/ ổ đĩa cứng 1TB,card màn hình NVIDIA GT630M 2G VRAM, 23.6" Multi touch full HD/ổ đĩa quang Tray Super Multi,card mạng 802.11 n, hệ điều hành Dos
  23.590.000
 • ASUS ET2411IUTI-B003A

  Giá KM: 20.500.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:ASUS ET2411IUTI-B003A ,bộ vi xử lý INTEL i5-3450,bo mạch chủ Chipset Intel,/bộ nhớ trong 4Gb/ ổ đĩa cứng 1TB,card màn hình UMA,23.6" Multi touch full HD/ổ đĩa quang Tray Super Multi,card mạng 802.11 n, hệ điều hành Dos
  ASUS ET2411IUTI-B003A
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:ASUS ET2411IUTI-B003A ,bộ vi xử lý INTEL i5-3450,bo mạch chủ Chipset Intel,/bộ nhớ trong 4Gb/ ổ đĩa cứng 1TB,card màn hình UMA,23.6" Multi touch full HD/ổ đĩa quang Tray Super Multi,card mạng 802.11 n, hệ điều hành Dos
  20.500.000
 • ASUS ET2220INTI-B001M

  Giá KM: 19.990.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:ASUS ET2220INTI-B001M ,bộ vi xử lý Intel i5-3330,bo mạch chủ Chipset Intel,/bộ nhớ trong 4Gb/ ổ đĩa cứng 1TB,card màn hình NV GT610M 1G VRAM, 21.5" Multi touch full HD/ổ đĩa quang Tray Super Multi,card mạng 802.11 n, hệ điều hành Dos
  ASUS ET2220INTI-B001M
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:ASUS ET2220INTI-B001M ,bộ vi xử lý Intel i5-3330,bo mạch chủ Chipset Intel,/bộ nhớ trong 4Gb/ ổ đĩa cứng 1TB,card màn hình NV GT610M 1G VRAM, 21.5" Multi touch full HD/ổ đĩa quang Tray Super Multi,card mạng 802.11 n, hệ điều hành Dos
  19.990.000
 • ASUS ET2220IUTI-B001M

  Giá KM: 17.990.000
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:ASUS ET2220IUTI-B001M ,bộ vi xử lý Intel SB i3 3220,bo mạch chủ Chipset Intel,/bộ nhớ trong 4Gb/ ổ đĩa cứng 1TB,card màn hình UMA, 21.5" Multi touch full HD/ổ đĩa quang Tray Super Multi,card mạng 802.11 n, hệ điều hành Dos
  ASUS ET2220IUTI-B001M
  Khuyến mãi:
  Mô tả sản phẩm:ASUS ET2220IUTI-B001M ,bộ vi xử lý Intel SB i3 3220,bo mạch chủ Chipset Intel,/bộ nhớ trong 4Gb/ ổ đĩa cứng 1TB,card màn hình UMA, 21.5" Multi touch full HD/ổ đĩa quang Tray Super Multi,card mạng 802.11 n, hệ điều hành Dos
  17.990.000